Lycklig lönsamhet

Bioteria – ett stjärnföretag enligt författarna till boken Lycklig lönsamhet!

Bioterias framgångsfaktorer har nu blivit uppmärksammat i en bok.

Succéboken Lycklig lönsamhet av författarna Marie Alani och Helena Timander har redan gjort succé. Boken som lanserades i juli 2013 har sålt i över 2500 exemplar. Lycklig Lönsamhet är en bok för ledare som är det minsta nyfikna på varför man ska hålla på med kultur- och värderingsfrågor, och hur man gör i praktiken.  Läsarna får ta del av såväl intressanta forskningsresultat som konkreta och inspirerande företagsexempel, bl.a. från Bioteria, Tele2, Max, Centigo, Wise. Författarnas forskning kokar ner till åtta framgångskriterier som företag kan använda som praktiska verktyg när de sätter igång med värderings- och företagskulturarbetet. Inför boken har de gjort ett antal djupintervjuer med Niklas Axelsson och andra företagsledare från olika stora företag från vitt skilda branscher. Samtalen har kokat ner till åtta grundläggande framgångskriterier för företag som präglas av tydliga värderingar, engagerade medarbetare och kunder samt god lönsamhet. Kriterierna kan även användas som praktiska verktyg när man bygger sin kultur. Läs mer om boken och författarna på www.lyckliglonsamhet.se.

Titel: Lycklig lönsamhet – om att bygga stark företagskultur

ISBN: 978-91-981110-0-2

Boken kan beställas på www.lyckliglonsamhet.se.

Kontakt: Vision Takeoff Publishing, Sibyllegatan 46, 114 43 Stockholm, Tel. 070-578 5658