Bioteria erbjuder trygghet från start till mål!

Vi på Bioteria inser att alla inte är specialintresserade av fettavskiljning och avloppsvattenbehandling – som vi är! Därför åtar vi oss gärna att befria våra kunder från så mycket huvudbry som möjligt! Det gör vi genom att erbjuda helhetslösningar, där vi ansvarar för varje del – från planering, projektering och arbete på plats till installation, driftsättning och löpande underhåll.

Ju större arbeten, desto större blir behovet av samordning, överblick och garanterad kvalitet i varje steg. Det brukar också vara så att ju färre som är inblandade, desto bättre! Eftersom vi utför det mesta i egen regi kan vi effektivt utnyttja tiden och hålla nere kostnaderna för kunden. 

Trygg expertkunskap och innovativ problemlösning

Vi talar ofta om Hängrännan, vår arbetsmetod. Den illustrerar hur vi är närvarande genom kundens hela projekt och hur vi bistår i varje steg i processen. Eftersom vi arbetat länge på detta sätt har vi kunnat skaffa oss stor kunskap om vad som verkligen fungerar. Det åligger dessutom oss att lösa de problem som eventuellt uppkommer, så vi gör givetvis allt för att det ska bli rätt från början!

Bioterias affärsmodell

Helhetslösningar för fettavskiljning och avloppsvattenbehandling tillhör utan tvivel våra största och mest komplexa uppdrag. Ofta inkluderar de en stor mängd faktorer att ta hänsyn till – både ovan och under jord. Stora tankar behöver grävas ner. Grävarbete är därför en viktig del av Bioterias totalentreprenad.

En fettavskiljare förlitar sig helt och hållet på fysikens lagar: den måste stå plant – i våg – utan att rubbas ur sitt läge. Om fettavskiljaren lutar eller förflyttar sig i något led förändras vattengången, och om vattnet tar fel väg kan den helt upphöra att fungera. Den måste därför förankras ordentligt i marken, i synnerhet som dess lyftkraft gör att den strävar uppåt.

Markförläggning kräver också kunskap om markförhållanden på platsen; om berggrunden ligger nära, om marken består av lera eller om grundvattennivån är hög. Marken runt byggnader börjar också fyllas av ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme och fibernät. Viktiga elkablar löper kors och tvärs under jorden.

Vi säkerställer, så långt det är möjligt, att allt flyter friktionsfritt och att de olika faserna smidigt avlöser varandra på arbetsplatsen under Bioterias kontroll och ansvar. Vi hjälper och vägleder våra kunder från planeringsstadiet till slutfört projekt; en driftsatt fettavskiljare eller ett fullt fungerande reningsverk.

Bioteria övertar därefter ansvaret för drift och underhåll så att verksamhetsutövare tryggt kan förlita sig på att driftstörningar och problem omedelbart uppmärksammas och åtgärdas.

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03