Bioteria elbil BMWi3

Biotera elbilskonverterar!

Bioteria byter ut hela sin bensinbilspark mot miljövänliga elbilar! Men mer än så: samtliga anställda får en elbil subventionerad av företaget, för att de ska kunna vara en del av biorevolutionen – även på fritiden.

Bioteria leder biorevolutionen, och detta förpliktigar. Vår målsättning är att konsekvent leva som vi lär. Sopa framför egen dörr.

För vår del innebär det att verka för det hållbara samhället inom vårt eget område – fettavskiljning, avfallsteknik och storköksventilation – men även inom alla andra områden vi kan påverka genom våra egna val och beteenden. Därför köper Bioteria elbilar till sin personal och höjer lönen om de kör dem!

Biorevolutionen utgörs av alla de krafter som tillsammans drar åt samma håll: mot det hållbara samhälle där inga resurser i form av energi eller råvaror tanklöst förslösas. Där alla våra val styrs av en önskan att minska miljöbelastningen från koldioxidutsläpp, kemikalieanvändning och fossila bränslen. Biorevolutionen inträffar när miljömedvetenheten sammanfaller med nya tekniska möjligheter. När viljan äntligen sammanfaller med medlen.

Viljan finns hos politiska ledare över hela världen. I Sverige har den tydligt formulerats i Miljöbalken. Viljan finns även hos konsumenter, som allt oftare frågar sig vad en vara verkligen kostar – om dess framställning och transport haft en negativ inverkan på människor och miljö. Allt fler väljer aktivt ekologiskt och närodlat, i en medveten önskan att bidra till en bättre värld.

Hos företag som Bioteria finns både viljan och – anser vi – de mest effektiva medlen. Vi löser miljöproblem med teknikutveckling och innovation, som gör att traditionella miljöförstörande lösningar kan ersättas med miljövänlig bioteknik.

Vi arbetar ständigt med att omsätta våra visioner om hållbarhet och kretsloppstänkande i praktiken. Inga goda intentioner i världen kan bidra till en bättre miljö om de inte omsätts i handling. Bioteria har möjligheten att vara ledande. Därför har vi bestämt oss för att leda, och att leda via goda exempel. Vår elbilskonverering är ett uttryck för denna övertygelse.

Vårt val av elbil har fallit på BMW, som utvecklat ett fordon helt i linje med våra egna visioner. BMWi3 är utsläppsfri och tillverkad med största möjliga hänsyn till miljön, i varje enskilt led.

Vår samarbetspartner Alphabet har underlättat övergången genom sin support och sin infrastruktur av kunskap kring regelverk, administration och lämpliga leverantörer.

Vi tänker använda oss av våra möjligheter. Vi vill aktivt och konkret verka i världen för att göra den bättre.

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03