Bioteria anordnar seminarium under Världsvattenveckan 2019

World Water Week är en global vattenkonferens, organiserad av Svenska Vatteninstitutet SIWI.

Bioteria har inbjudits att medverka för att berätta om svensk miljöteknik och visa hur den används för att värna våra gemensamma, globala vattenresurser. Nu och i framtiden.

Den 28 aug bjuder vi på Bioteria in till ett seminarium på temat Rent vatten och avlopp med bioteknik.

På vårt seminarium, som äger rum på vårt huvudkontor i Täby, förmedlar vi kunskap om existerande teknik – men också om teknikens möjligheter och potential, genom vår vision om framtidens hållbara stad.

Rent dricksvatten och välfungerande avloppssystem är grunden för varje framgångsrikt samhälle på jorden. Vattnet är grunden för allt liv men även för allt samhällsbyggande: Få sociala mål kan uppnås utan fungerande vattenförsörjning. Men idag pågår ett enormt resursslöseri, där värdefulla naturtillgångar förbrukas utan att kunna återanvändas. Detta gäller i synnerhet rent vatten; redan en bristvara, som dessutom förbrukas i svindlande hastighet. Effektiv rening – som möjliggör återbruk av avloppsvatten – är därför en fullständigt livsavgörande teknologi som måste utvecklas snabbt för att möta kraven från en växande befolkning. Uppemot tio miljarder människor antas bebo planeten år 2050.

Världen kommer till Sverige – och världen besöker Bioteria

Sverige är en ledande miljönation med välfungerande infrastruktur och effektiv vattenrening, vars mål bör vara att exportera kunskap och bidra till hållbar utveckling med hjälp av svenska innovationer.

Intresset för Bioterias teknik är därför också stort. Våra seminarier är välbesökta av gäster från hela världen, som delar vårt engagemang och vårt intresse för vattenfrågor. Vi är världsledande inom området miljövänlig och kostnadseffektiv bioteknik för vattenrening och avloppsvattenbehandling.

Bioteknik för avloppsvattenbehandling är idag den mest använda, praktiska tillämpningen av bioteknik i världen. Men vi befinner oss ännu bara i början på utvecklingen. Avloppsvatten kommer att behöva behandlas så att energi och näringsämnen tas till vara och återinförs i den cirkulära ekonomin – samtidigt som vattnet renas till dricksvattenkvalitet.

Detta är möjligt att utföra med till stor del biologiska metoder.

Läs mer om bioteknik för rent vatten och avlopp!

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03