Bioteria anordnar seminarium under Världsvattenveckan 2019

World Water Week är en global vattenkonferens, organiserad av Svenska Vatteninstitutet SIWI.

Bioteria har inbjudits att medverka för att berätta om svensk miljöteknik och visa hur den används för att värna våra gemensamma, globala vattenresurser. Nu och i framtiden.

Den 28 aug bjuder vi på Bioteria in till ett seminarium på temat Rent vatten och avlopp med bioteknik.

På vårt seminarium, som äger rum på vårt huvudkontor i Täby, förmedlar vi kunskap om existerande teknik – men också om teknikens möjligheter och potential, genom vår vision om framtidens hållbara stad.

Rent dricksvatten och välfungerande avloppssystem är grunden för varje framgångsrikt samhälle på jorden. Vattnet är grunden för allt liv men även för allt samhällsbyggande: Få sociala mål kan uppnås utan fungerande vattenförsörjning. Men idag pågår ett enormt resursslöseri, där värdefulla naturtillgångar förbrukas utan att kunna återanvändas. Detta gäller i synnerhet rent vatten; redan en bristvara, som dessutom förbrukas i svindlande hastighet. Effektiv rening – som möjliggör återbruk av avloppsvatten – är därför en fullständigt livsavgörande teknologi som måste utvecklas snabbt för att möta kraven från en växande befolkning. Uppemot tio miljarder människor antas bebo planeten år 2050.

Världen kommer till Sverige – och världen besöker Bioteria

Sverige är en ledande miljönation med välfungerande infrastruktur och effektiv vattenrening, vars mål bör vara att exportera kunskap och bidra till hållbar utveckling med hjälp av svenska innovationer.

Intresset för Bioterias teknik är därför också stort. Våra seminarier är välbesökta av gäster från hela världen, som delar vårt engagemang och vårt intresse för vattenfrågor. Vi är världsledande inom området miljövänlig och kostnadseffektiv bioteknik för vattenrening och avloppsvattenbehandling.

Bioteknik för avloppsvattenbehandling är idag den mest använda, praktiska tillämpningen av bioteknik i världen. Men vi befinner oss ännu bara i början på utvecklingen. Avloppsvatten kommer att behöva behandlas så att energi och näringsämnen tas till vara och återinförs i den cirkulära ekonomin – samtidigt som vattnet renas till dricksvattenkvalitet.

Detta är möjligt att utföra med till stor del biologiska metoder.

Läs mer om bioteknik för rent vatten och avlopp!

Ladda ner guiden  Rent vatten och avlopp med bioteknik Ladda ner