fett i avloppsrör

Bioteknik minskar kommunernas miljöbelastning med 90%

Fett i avlopp och pumpstationer orsakar översvämningar, akuta stopp, driftstörningar och kraftiga luktproblem i samhället. Fett i avloppssystemet är inte bara ett miljö- och hälsoproblem utan kostar kommunerna över en miljard kronor per år.

Läs artikeln:

Bioteknik minskar kommunernas miljöbelastning med 90%