Biologisk fettreducering håller köksfiltren rena

Det finns både pengar och energi att spara om värmen som strömmar ut genom frånluftskanaler istället kan tas till vara. Installation av värmeväxlare brukar vara lösningen. Men när frånluftskanalerna leder bort fett matos uppstår genast ett nytt problem: fettet sätter snabbt igen värmeväxlare och de filter som ska skydda dem. Men ett biologiskt fettreduceringssystem har fördelen att även vara verksamt på och inuti filter.

Det finns flera sätt att skydda imkanaler och köksfläktar från den stora mängd fett matos som sugs upp från storkökens spisar och stekbord. Framför allt är det nödvändigt: Enbart filter räcker inte, och fett som ansamlas längs ventilationskanalernas insidor utgör en stor brandrisk.

Den biologiska metoden innebär att gynnsamma bakterier, som regelbundet doseras vid strategiska punkter i kanalerna, bryter ner fettmolekylerna och kontinuerligt förbrukar dem. Andra metoder, som ozon och UV-ljus, används för att slå sönder fettpartiklarna och därigenom hindra uppkomsten av fettavlagringar.

Filter sätts igen av fett trots åtgärder

En forskarsttudie från Rise (Research Institutes of Sweden) kunde nyligen visa hur det går till när ozonet håller fettet borta. Ozonet förändrar fettets egenskaper och gör fettpartiklarna “hårda och hala” vilket innebär att de inte fäster på ytor de passerar. Ozonet håller alltså kanalerna rena – men de förändrade fettpartiklarna följer luftströmmarna vidare och fastnar i efterliggande filter. Samma sak tycks ske vid bruk av UV-ljus. Detta skapar framför allt problem om filtren placerats i frånluftskanalerna i syfte att skydda värmeväxlare.

– Resultatet av vår studie är inte som förväntat. Det blir ingen radikal minskning av mängden fett och partiklar som åker ut genom kanalen och fastnar i filtren, konstaterar Svein Ruud, teknisk expert vid divisionen Energi och cirkulär ekonomi.

Faktum är, enligt denna studie, att varken ozon eller UV-ljus eller en kombination av båda dessa reningstekniker räcker för att skydda eventuella värmeväxare från det fett som passerar ut genom frånluftskanalerna. Resultatet (som dock kraftigt tillbakavisas av företagen bakom studien) är en missräkning, eftersom syftet med studien var att undersöka bästa möjliga sätt att minska energianvändningen i livsmedelslokaler – och det finns mycket stora summor att spara genom värmeåtervinning.

Mikroorganismer äter dygnet runt

VENT BioSystem verkar på ett unikt sätt. Den biologiska produkten – som innehåller levande, fettnedbrytande bakterier – dimmas ut genom pneumatiska dysor vid ett flertal doseringspunkter utspridda i imkanalen. Produkten verkar på alla ytor där fettet ansamlas, men följer också luftströmmarna vidare till de filter där fettet fastnar. Där fortsätter bakterierna sitt nedbrytande arbete – genom att sönderdela fettmolekyler och förbruka dem i sin ämnesomsättning. De lever på fettet och får det att försvinna genom att bokstavligen äta upp det. På så sätt hålls både kanaler och filter rena.

Genom att behandla filter i kökskåpor med biologisk produkt blir dessa också mycket enkla att rengöra: det räcker med att spola av dem under ljummet vatten. Inga kemikalier behövs, och den biologiska metoden gör även ozon och UV-ljus överflödigt.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs rapporten (pdf)

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03