Årets julgåva går till…

Varje år ger vi en gåva till en utvald organisation och i år valde vi Future of Life Institute

Future of Life Institute verkar för etik och moral inom AI-forskningen. Organisationen bedrivs av volontärer inom forskning och uppsökande verksamhet i syfte att minska existentiella risker som mänskligheten står inför, särskilt existentiell risk orsakad av artificiell generell intelligens. Utgångspunkten för forskningen är bland annat att skapa en välvillig intelligens som arbetar utifrån mänskliga värderingar, att undvika kapprustning och att garantera att välståndet som genereras kommer alla till godo.

Varför just Future of Life Institute?

Den fjärde industriella revolutionen har redan tagit sin början och utvecklingen går snabbt. Över hela världen arbetar människor intensivt med att utveckla och sammanföra vitt skilda områden, som mikrobiologi, bioteknik, nanoteknik, digital teknologi och design.

När naturens metoder och processer sammanlänkas med högteknologi till något som har en specifik funktion för människan, kommer det att förändra vår syn på vad som är möjligt. Det kommer att förändra vår syn på världen, och vårt sätt att leva och bo. Denna utveckling kommer även i högsta grad att prägla framtidens smarta städer.

Detta kommer att decentralisera den mänskliga intelligensen – eller snarare stegvis göra den oavhängig människor, genom att föra över den till ett sammankopplat nätverk. Information kommer att kunna delas mellan enheter som inte behöver styras individuellt från en central ”hjärna”.

När allt är möjligt måste det också finnas en aktiv, god kraft – A force for good.

På ett mer övergripande plan kan större system i ett allt mer automatiserat samhälle utbyta information med varandra och på så sätt vara reaktivt, eller förebyggande, utan mänsklig intervention.

Var behövs då den mänskliga hjärnan? Framför allt då det goda, det gynnsamma och humanitära behöver beaktas. Den fjärde industriella revolutionen kan förbättra, till och med rädda, världen från de tidigare industriella revolutionernas ofta förödande effekter på miljö och klimat. Men den är inte inneboende ”god”, utan behöver styras så att dess kraft gynnar människan – och så många människor som möjligt.

Future of Life Institute är en god kraft inom utvecklingen av superintelligens. Likaså är Bioteria en god kraft inom våra verksamhetsområden och utvecklingen av den framtida staden – BioConcept City.

Läs även om vem som utsågs till Årets Bioterian 2018

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03