Max Tegmark

Årets Bioterian – Max Tegmark

Varje år utser Bioteria ”Årets Bioterian” – en person som genom sina handlingar speglar Bioterias värderingar. Denna utmärkelse tilldelar vi dels en medarbetare, dels en person utanför Bioterias organisation.

Till ”Årets externa Bioterian” valdes i år Max Tegmark – Professor i fysik vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA, samt grundare av Future of Life Institute

Genom sina böcker och allvarliga samtal kring framtidens utveckling inom Artificiell Intelligens har Max Tegmark blivit en stor inspirationskälla. På ett konkret och tydligt sätt har Max Tegmark illustrerat den framtid vi står inför samt beskrivit hur de val vi gör idag kommer att påverka vår framtid. Detta har i sin tur bidragit till Bioterias utveckling och kommer att prägla vårt arbete för en bättre värld.