Tuff vinter för fastighetsbolagen – vi vill vara med och bidra!

Det är ett faktum att vi står inför skenande elpriser, ökade transportkostnader, materialbrist och till och med instabil elförsörjning. Vi vill tro att varje fastighetsägare förstår vikten av att ta kontroll över sin energiförbrukning och fortsätta sin viktiga resa i energiomställningen.

Inom våra verksamhetsområden har vi hjälpt kommunala- och privata fastighetsbolag med energieffektiva investeringar i 20 år. Vi har bygg på oss en enorm erfarenhet om våra kunders fastighetsbestånd och på resan har vi fått många goda insikter. En insikt är att det är långt ifrån alla fastighetsbolag som känner till de energibesparande åtgärder som finns inom avfallshantering, storköksventilation och avloppsteknik. Än mindre har kontroll över dessa områdens drift- och energikostnader.

Läs mer

barn i samhall

Spar energi förnuftigt

Energikrisen har slagit hårt mot kommuner och regioner runt om i landet. I jakten på lösningar har fokus nu hamnat på många av de energikrävande byggnader som möjliggör en aktiv fritid för landets barn och ungdomar. Men innan vi ger oss på dessa viktiga anläggningar bör vi rikta uppmärksamheten mot de stora besparingar vi kan göra i soprummen, storköksventilationen och inte minst mot alla de transporter som sker helt i onödan.

Läs mer

 

Bioteknik säkrar framtida kostnadsökningar

En investering i bioteknologiska lösningar kommer inte påverkas av yttre faktorer som skenande elpriser och höjda transportkostnader. Syftet med Bioterias bioteknik är alltid att utmana traditionella metoder som skapar onödiga energiförluster, tunga transporter och kostsamma driftstörningar.

Boka ett förutsättningslöst möte med oss så berättar vi mer

Kontakta oss