kockar i storkök

Tre fronter mot fettet

När fettet lämnar samhället i form av avfall sker det på huvudsakligen tre sätt: Det följer vattnets väg ner i avloppet, det stiger med matoset upp genom skorstenen eller det hamnar bland soporna i avfallsutrymmet.

Tre platser, där de flesta av problemen kan härledas tillbaka till fett: kladd, igentäppta kanaler, stopp i avloppet, värmeslöseri, sot, smuts, lukt och brandrisk – samt ett evighetsarbete med rengöring. Här tar Bioterias flerfrontskamp mot fettet sin början, genom våra tre biosystem: GOR Biosystem för fettavskiljare, ORS Biosystem för avfallutrymmen och VENT Biosystem för storköksventilation.

Samtliga bygger på samma princip: särskilt utvalda mikroorganismer bekämpar fettet på plats genom att bryta ner och sedan förbruka det. – Vi introducerar ett levande verktyg i ständigt arbete!

Välfungerande fettavskiljare är strategiska knutpunkter i vattenomloppet, där fett- och organiskt avfall avlägsnas och vattnet kan genomgå en första rening innan det når avloppsrören.

Liksom i vattenledningar och rör så fäster fettet på insidan av kanaler i ventilationssystem. Det täpper till skorstensfilter. Det omöjliggör värmeåtervinning. Fettet alstrar dålig lukt och orsakar bränder. Man räknar med att mellan 6 och 12 restaurangbränder per år orsakas av fett i skorstenar och ventilationssystem. För en restaurangägare blir notan för en brand i genomsnitt 2 miljoner kr. Det är en krävande men fullständigt nödvändig uppgift att hålla ventilationskanalerna rena från fett och sot. Därför sotas det också till en kostnad av ca 1 miljard per år.

Fetthaltigt avfall i soprum bryts ner av mikroorganismer som producerar den karaktäristiska lukten av härsket fett och förruttnelse. Ett avfallsutrymme kan snabbt bli en mycket obehaglig plats att besöka. Skadedjur och ohyra kan däremot finna det oemotståndligt!

Vi låter bakterier bryta ner fettet med naturens egna metoder – men vi tar kontroll över den biologiska processen genom att bestämma vilka bakterier som gör det. Vi använder bakterier som effektivt tar bort både fett och lukt. Problem med dålig lukt försvinner eftersom fettet bryts ner av mikroorganismer som inte avger svavelväten eller organiska syror som restprodukt från sin ämnesomsättning.

Biosystemets tre komponenter

Eftersom kampen mot fettet sker i olika miljöer där olika förhållanden råder behövs också specialanpassade lösningar. De grundläggande elementen är dock de samma: En teknisk struktur för dosering, en aktiv bioprodukt och ett styrskåp!

Bioprodukterna har en unik sammansättning beroende på vilken miljö de ska användas i. Bioprodukter för ventilationssystem måste hålla rent i imkanaler, kåpor och filterhus. De måste vara verksamma i värme och på de platser där fettet ansamlas. Bioprodukter för avfallsutrymmen och för vår Biobod måste tåla låga temperaturer utomhus vintertid. Bioprodukter för fettavskiljare måste tåla växlande temperaturer och vara aktiva i varmvatten.

Bakterierna doseras där de ska arbeta; i fettavskiljaren, i imkanalerna eller över sopkärl.

Bioteria använder modern, miljövänlig bioteknik. Det är hållbart och billigt. Men framför allt: det fungerar, och det fungerar effektivt.

Biotekniken gör kemi överflödig och eliminerar behovet av både kylanläggningar och ozon. Vårt slutmål är att spara både pengar och energi i samtliga led, medan vi samtidigt kan göra en betydande insats för miljön.

Läs mer om biokonvertering!

Läs om Örebro kommun som tagit steget in i framtiden genom att biokonvertera:

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03