Ta steget in i den cirkulära ekonomin!

Bioteria hjälper dig med den gröna omställningen

Statliga myndigheter, kommuner och landsting är mycket viktiga aktörer på den svenska marknaden. Offentlig upphandling omsätter så mycket som 700 miljoner kronor varje år. Men utöver de rent ekonomiska tillgångarna så har det offentliga även en stor makt att förändra. Offentlig upphandling kan vara ett mycket starkt incitament som gynnar innovation, grön teknik och hållbarhet – och med stor potential att driva fram utvecklingen.

På samma sätt både kan och bör offentlig upphandling användas som verktyg i den nödvändiga omställningen till cirkulär ekonomi. Det anser både EU och statliga Upphandlingsmyndigheten. Den cirkulära ekonomin – som syftar till att minska avfallet och förhindra resursslöseri – är i sin tur nödvändig i arbetet för minskad klimatpåverkan. Detta innebär att offentliga aktörer såsom myndigheter, kommuner och landsting, bör arbeta för att överge den enklare produktupphandlingen till förmån för upphandling på andra grunder, till exempel miljö- och klimathänsyn.

Det verkligt hållbara är hållbart från början till slut

Ett av Upphandlingsmyndighetens mål är just att underlätta övergången till upphandling som verkar i enlighet med samhällets större mål, däribland klimatmålen. Samtidigt vill man gynna utvecklingen av ny miljöteknik och energisparande lösningar.

För att avgöra om en tjänst eller produkt är hållbar och miljövänlig behöver man ta hänsyn till dess totala påverkan på miljö och klimat under hela sin livslängd. Då är det nödvändigt att jämföra olika alternativ utifrån ett livscykelperspektiv. De ingående materialens utvinning, varans tillverkningsprocess, nödvändiga transporter, användningsfasens energiförbrukning samt möjligheten att återvinna materialen – allt ska räknas med. Helst ska alla material sedan kunna återbördas till den cirkulära ekonomin så att så litet som möjligt av våra ändliga resurser går till spillo.

För Bioteria är hållbarhet under hela livscykeln ett av våra viktigaste åtaganden.

Läs mer om klimatmål i upphandling

En biokonvertering innebär att ersätta traditionell teknik och kemi med miljövänlig och hållbar bioteknik. Effekten av ett biosystem når långt utanför utrymmet där de placerats: i fettavskiljare, i miljöhus, i ventilationssystem eller i avlopp och reningsverk. 

Fettproblemet – grunden till en mängd miljöproblem relaterade till både fettet i sig och kampen mot det – har förmågan att sprida sig över stora områden. Men på samma sätt har även fördelarna från varje enskild biokonvertering denna förmåga. Om en biokonvertering sker i stor skala – som när en hel kommun biokonverterar sitt fettavskiljarbestånd, sina ventilationssystem och sina avfallsutrymmen – har ett mycket stort steg tagits i rätt riktning mot det hållbara samhället.

Bioteria har redan det miljövänliga kretsloppet inbyggt

Vi arbetar utifrån en helhetssyn som innebär att vi är närvarande från början till slut. Därmed kan vi också garantera att vårt miljötänkande genomsyrar varje steg; både i fråga om produkter och tjänster. Vi strävar efter resurs- och energieffektivitet i allt från materialval till tillverkningsprocesser. Våra material kan ofta återvinnas och våra produkter består, då det är möjligt, av till viss del återvunnet material.

Eftersom vi levererar helhetslösningar – förarbete, produkter, service, samordning och logistik – så kan vi säkerställa minimal miljöpåverkan både före, under och efter produkternas hela användningsfas. Energiförbrukning och resursanvändning hålls konsekvent nere till ett minimum.

När ett biosystem installeras innebär det en påtagligt reducerad klimatpåverkan, både genom minskad energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp. Det senare är särskilt tydligt när det gäller fettavskiljare, vars tömning kräver tunga fordonstransporter – något som måste minska kraftigt, med upp till 70 procent, till år 2030. De absolut flesta av våra egna fordon drivs på el sedan 2016.

Läs mer om hur en biokonvertering går till och låt Bioteria hjälpa dig bli en del av den cirkulära ekonomin!

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03