skummonster

Reningsverk tvingas släppa ut skummonster!

Orsak: ett plötsligt tillskott av baconfett via avloppsvattnet

Situationen i Española är en utmärkt illustration av de svårigheter som vanligen uppstår i ett reningsverk då fetthalten i avloppsvattnet är för hög. Fettet göder nämligen extrema fettglufsande bakterier som flyter på ytan i reningsverkets bassänger och bildar ett svårhanterligt skum. Dessa besvärliga bakterier växer i filament – bildar trådar – och uppför sig därför på ett helt annat sätt än de gynnsamma mikroorganismer som används för att rena vattnet. 

Men i staden Butte i Montana, USA, antog problemet extrema former tidigare i år – i samband med att en enorm fettpropp i avloppsledningen brutits loss och spolats vidare med vattnet till reningsverket.

Ett skummonster uppstår

När fettet anlände utlöste det en explosiv tillväxt av trådiga bakterier. Snart bildade de en brun, formlös massa, “en slemmig mardröm“, som blev större och större tills reningsverkets bassänger inte längre tycktes kunna rymma den. All aktivitet avstannade. Reningsverket stod stilla i sex timmar, medan skumvarelsen sökte en utväg som inte fanns.

Till slut togs beslutet att öppna dammluckorna. Den svampliknande massan, som liknades vid The BLOB, vällde ut – tillsammans med bassängernas innehåll av smutsigt vatten – för att slutligen kväsas i omgivande vattendrag.

Mer än två miljoner liter smutsigt avloppsvatten fick rinna rakt ut i Silver Bow Creek efter att reningsverket överväldigats av våldsam, skummande bakterietillväxt. 

Striktare regler

“Baconfett är ett betydande problem för Butte’s reningsverk”, konstaterar en av reningsverkets tekniker. “Det är värre här än i andra städer”. 

Men nu rustar sig Butte för de utmaningar man smärtsamt gjorts medveten om. Ansvariga tjänstemän och företrädare för reningsverket diskuterar en skärpning av reglerna kring brukandet av det allmänna avloppsledningsnätet – i synnerhet för restauranger. Andra städer har framför allt striktare regler när det gäller fettavskiljare.

Fettavskiljare fångar upp fettet innan det hinner ställa till problem i ledningar, pumpstationer och reningsverk! Reningsverken, i sin tur, skyddar vår miljö.

Ladda ner guiden: Varför är fett ett samhällsproblem?

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03