Nytt politiskt ramverk har klimatet i centrum – nu med konkret handlingsplan

Nu ska all relevant lagstiftning i Sverige anpassas till ett världsunikt klimatpolitiskt ramverk.

Det meddelar Isabella Lövin (MP), miljö- och klimatminister och Ibrahim Baylan (S), näringsminister, i en debattartikel publicerad i DN (17/12-19). Den ambitiösa nya klimatlagen, som antogs redan 2017, slog fast att det nu är dags för samtliga samhällssektorer att ställa om för att snabbt kunna förverkliga visionen om det hållbara och fossilfria samhället. Senast 2045 ska Sverige ha ett netto­nollutsläpp av växthusgaser.

Det klimatpolitiska ramverket, som inbegriper klimatlagen, de konkreta klimatmålen samt det klimatpolitiska rådet, syftar till att övergripande styra politiken och garantera att Sverige lever upp till sina åtaganden. Nu läggs den första handlingsplanen fram – i enlighet med klimatlagen, som kräver att en handlingsplan läggs fram vart fjärde år – i form av 132 konkreta åtgärder, reformer och satsningar.

”Ett historisk steg för svensk politik”

Handlingsplanen sätter klimatet i centrum – som ett nav kring vilket all annan politik ska röra sig. Klimatet, skriver ministrarna, ”måste vara en integrerad del av hela ekonomin och allt vi gör”. De konstaterar att näringslivet behöver vara med och bidra till en hållbar utveckling” men betonar att många svenska företag redan i dag är ”internationella föredömen i klimat­omställningen”.

Utsläppen ska ner, genom ett kraftfullt helhetsgrepp över samhället. Det främsta målet för åtgärderna är industrin och transportsektorn. Handlingsplanen ska främja energi­effektivisering, förändrade processer och nya produkter; elektrifiering är avgörande.

Den innehåller också åtgärder för offentlig upphandling. Genom planen ska kommuner och regioner få starkare verktyg att använda vid upphandlingar och därmed kunna sätta klimatet i centrum även i all offentlig verksamhet.

”Klimatet måste vara en integrerad del av hela ekonomin”, slår ministrarna fast, och tillägger: ”Att ställa om ett helt samhälle från fossilberoende storutsläppare till nollutsläppare tar tid och kräver att akademi, näringsliv och det offentliga arbetar tillsammans”.

Bioteria har specialiserat sig på att vara en samarbetspartner för snabbare samhällsomställning!

Vi har lång erfarenhet av samarbete med offentliga och privata aktörer vars verksamhet berörs av våra expertområden; avloppsvattenbehandling, storköksventilation, avfalls- och avloppsteknik.

 

Kontakta oss!