soluppgång

Ny klimatlag – Sverige, ett föregångsland!

Från och med första januari 2018 gäller en ny klimatlag i Sverige

Det klimatpolitiska ramverket är den viktigaste klimatreformen i svensk historia. Det klimatpolitiska ramverket innefattar nya klimatmål (som ska uppnås till år 2030, 2040 och 2045), en bindande klimatlag och bildandet av ett klimatpolitiskt råd. Klimatlagen lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och hur arbetet ska bedrivas – nu och långt in i framtiden.

Sverige – ett föregångsland!

Sverige är en ledande nation på klimat- och miljöområdet – genom forskning, idéutveckling och politik. Den nya klimatlagen är ett tydligt exempel på det. Med den nya lagen tar Sverige plats i täten, som ett absolut föregångsland. 

“Den är startpunkten för en process som kommer att påverka allt industriellt, finansiellt och politiskt arbete i decennier” – Dagens Industri på ledarplats.

“Klimatlagen liknar budgetlagen och binder kommande generationer på ett sinnrikt sätt. Ingen svensk regering kan i framtiden ignorera ansvaret för att minska utsläpp.”

År 2045 ska vi till exempel inte längre ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

“Att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser betyder i det här fallet att utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Sverige ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska dessutom minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Klimatmålet för inrikestransporter konkretiserar den tidigare politiska prioriteringen om att den svenska fordonsflottan ska vara fossiloberoende till 2030.” – Naturvårdsverket

Det är mycket ambitiösa mål som kommer att kräva en förhållandevis snabb och svår omställning, i synnerhet för transportsektorn. Inte ens mer energieffektiva fordon och förnybara bränslen kommer att räcka: 

“Trafiken behöver också minska och fler behöver välja alternativ till bil- och flygresor respektive lastbilstransporter.” – Naturvårdsverket

Stora möjligheter för den gröna tekniken

För att möjliggöra detta kommer ett stort ansvar att vila på företagen och deras förmåga att utveckla ny, innovativ teknik, konstaterar Dagens Industri:

“Som företag och investerare har man alla skäl i världen att ta klimatmålen och ramverket på allvar och noggrant följa processen. Om man sitter fast med fossila transportkedjor eller tillverkningsprocesser riskerar man ständigt fördyrande skatter och till slut raka förbud.

Om man däremot är tidigt ute med utsläppsfri teknik är tillväxtpotentialen betydande, och inte bara i Sverige. Många andra länder är inne i liknande klimatprocesser och generellt sätter man stor tilltro till att ny teknik, nya marknader och nytänkande företag ska lösa uppgiften. Trots sin ibland lite uppfodrande ton är klimatlagens förarbeten det kanske mest företagsvänliga och marknadstroende dokument som producerats på mycket länge.”

Det står klart att det mer än någonsin kommer löna sig att satsa på teknik som minskar behovet av såväl transporter som fossila bränslen och som hushållar med jordens resurser.

Låt modern bioteknik hjälpa dig nå verksamhetens klimatmål!

Gröna visioner och bioteknik är en oslagbar kombination! Vi på Bioteria ser Klimatlagen som en positiv, pådrivande kraft. Vi är nämligen övertygade om att bioteknikens innovationer och konkreta framsteg kommer att möjliggöra miljövänliga och fullständigt hållbara samhällen.

Vi använder oss redan idag av bakteriers överlägsna förmåga som nedbrytare. Vår bioteknik ersätter traditionell teknik och minskar därigenom kraftigt behovet av tunga transporter. Färre transporter innebär i sin tur lägre koldioxidutsläpp – vilket är bra för klimatet. 

Vi är stolta över att leda Biorevolutionen inom våra specifika, om än synnerligen oglamorösa, områden! 

 

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03