full fart mot framtiden

Full fart mot framtiden!

Fett i avloppet kostar samhället stora summor. Det beror på gammal teknik. Den goda nyheten är att vi befinner oss i ett spännande teknikskifte som kan göra städerna både hållbara och smarta på riktigt. Men varför går det så långsamt?

Uppskattningsvis nittio procent av fettet i maten hamnar i avloppet, avfallet eller i ventilationen. I avloppet stelnar fettet vilket leder till att avloppsrören gror igen. Rörens dimensioner minskar och vattnets framkomlighet försvåras. Pumpstationer slutar fungera. Resultatet kan bli källaröversvämningar eller att orenat vatten bräddas ut i omgivande sjöar och vattendrag.

Okunskapen kring fetthantering är stor och kostnaden för felinvesteringar når långt över 200 miljoner kronor/år. Den totala kostnaden för fett i de svenska avloppsystemen är långt över 1 miljard!

Men vi står inför ett fantastiskt och hoppingivande teknikskifte! Vi kan med dagens gröna miljöteknik minska antalet tunga transporter, få fettproblemen att bokstavligen försvinna i tomma intet och, som bieffekt, spara stora summor åt verksamhets- och fastighetsägare.

Så hur kommer det sig att det går så långsamt? Eller ännu hellre: Om det nu är så bra – varför är det inte redan genomfört? Svaren på dessa frågor illustrerar de kanske största hindren på vägen mot våra gemensamma miljömål och det hållbara samhället.

Först och främst: VA-branschen är en konservativ bransch. Det måste den vara. På gott och ont. Marknadens dominerande leverantörer och kommunala vattenbolag gör stora investeringar och planerar långsiktigt, ofta finansierade av skattebetalares pengar. Man har väletablerade relationer inom sin sfär. Traditionella lösningar och förhållningssätt – samt inte minst föråldrade lagar – lever gärna kvar och det tar tid att vinna förtroende för ny teknik.

Bioteknikföretag som Bioteria vill ersätta mekaniska och kemiska lösningar med lätt, smidig och miljövänlig bioteknik. Vi är biologer och miljöentreprenörer som vill ersätta lösningar som använts och fungerat godtagbart under mer än 100 år – och det finns fortfarande en spridd misstro mot bioteknik. Denna oberättigade misstro, tillsammans med myter kring hur bioteknik fungerar, fördröjer viktiga investeringar i lösningar som är både hållbara och effektiva.

Den stridbare miljökämpen Björn Gillberg lär ha myntat begreppet ”ofelbarhetssyndrom”. Syndromet kan innebära att man mer eller mindre aktivt motsätter sig ny teknik – som beslutsfattare, tillverkare, försäljare eller myndighet – eftersom man är övertygad om att det man redan gör är bäst. Fanns något bättre skulle detta nämligen redan vara det etablerade. Biotekniken är till viss del utsatt för detta syndrom, vars bästa botemedel är kunskap. Därför prioriterar vi att lägga mycket tid och engagemang på informationsspridning.

Sammanfattningsvis finns flera skäl till att teknikskiftet går långsamt och ibland bromsas upp. Men biotekniken är här för att stanna. Den är ett av fundamenten till det hållbara samhället! Därför har vi gott hopp om en grönare framtid.

Läs gärna artikeln av vår VD Niklas Axelsson i Dagens Samhälle

Vill du veta mer om de problem fettet ställer till med? Ladda ned guiden!

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03