fett invaderar brittiska kusten

Fatbergs invaderar den brittiska kusten!

Eftersom kampen mot fettproblemet är vårt dagliga värv, hyser vi även ett visst makabert intresse för dess ytterligheter – som alltid överlägset beskrivna och illustrerade i brittisk press!

Och som om fettbergen i de brittiska avloppsledningarna inte vore nog, så invaderas nu även rikets kuster av fatbergs som flyter in från Atlanten. Vad är det som händer??

Enligt Daily Mail har de enorma, stinkande blocken av stelnat fett lösgjort sig någonstans bland de Karibiska öarna, för att sedan föras av stormar upp på stränderna i Sussex, Kent, Cornwall, Devon, Dorset och Hampshire. Det hela är gåtfullt. Vad tyder på att de härstammar från trakterna kring Barbados, Jamaica och Trinidad? Uppgiften är vida spridd, men utan förklaring. Inte desto mindre: den motbjudande substansen har spolats upp och allmänheten varnas.

BBC News uttrycker mer försiktigt att den (i sig) ofarliga palmoljan dumpats ”helt lagligt” från förbipasserande fartyg. På vägen har den dock antagit en hälsofarlig och illaluktande form.

De förorenade och smittbärande fettklumparna innebär störst risk för barn och hundar. Trots att de ser äckliga ut och luktar ännu värre så tycks hundar dessvärre vilja äta dem, vilket lett till akuta veterinärbesök och flera dödsfall.

Fett är ett svårt samhällsproblem så snart det kommer ut i avloppssystemet samt dessutom – som synes! – ett allvarligt miljöproblem så snart det slipper ut i naturen. Bioteria arbetar dagligen för att vara en del av lösningen. Detta är ett av våra mest effektiva verktyg!