Den stora transformationen: FN:s klimatrapport manar till handling

Vi behöver snabbt minska utsläppen så snabbt som möjligt under 2020, och sedan ha mycket mer ambitiösa nationella åtaganden för att rivstarta den stora transformationen av ekonomier och samhällen, säger Inger Andersen, chef för UNEP (UN Environment Programme).

– Rapporten visar att världens länder inte kan vänta till slutet av 2020, när nya klimatåtaganden ska ges, med att öka ambitionerna. Alla länder – och alla städer, regioner, företag och individer måste agera nu.

Hon kallar årets Emissions Gap Report för “ett kollektivt misslyckande”. Klimatåtgärderna är långt ifrån tillräckliga. Tvärtom – rapporten visar att utvecklingen på många sätt går åt fel håll. Nu behöver världens utsläpp av växthusgaser minska med 7,6 procent varje år mellan 2020 till 2030 för att uppvärmningen inte ska överstiga 1,5 grader. 

Läs Emissions Gap Report 2019

Medvetenheten ökar, tekniken utvecklas och kostnaden minskar – också

Emissions Gap Report har varje år under det senaste decenniet fastslagit hur stor skillnaden är mellan de utsläppsnivåer som krävs för att nå klimatmålen och de faktiska utsläppen av växthusgaser i världen. Gapet är fortfarande stort, och det ökar. Rapporten är dyster läsning. Nu behövs drastiska åtgärder för att kompensera för senfärdigheten hos världens regeringar och företag. Ju längre tid det tar desto kraftigare åtgärder behövs för att ställa om. Nu, säger Andersen, behöver länderna femfaldiga sina klimatplaner.

Men samtidigt finns förutsättningarna för förändring. Det är bara det att “den stora transformationen” verkligen betyder en förändring av samhällets strukturer i grunden – både materiella och kulturella. De värderingsmässiga och kulturella förändringarna ligger klart före den fysiska verkligheten. Men klimatförändringens realiteter kommer att tränga sig på, påtagligt och i värsta fall på ett förödande vis. Rapporten konstaterar att klimatåtgärder och investeringar i den närmast totala omställningen av ekonomi, handel, konsumtionsmönster, energi- och resursanvändning kommer att vara en förutsättning för fred och stabilitet.

Men den förnybara energin blir billigare i snabbare takt än förväntat och tekniken för att utnyttja den utvecklas – liksom tekniken för snabb och kostnadseffektiv utsläppsminskning.

Bioteknik erbjuder konkreta lösningar på svåra problem

Bioteria har utvecklat grön teknik som kan lösa avfallsproblemen i framtidens hållbara städer. Därför är vi också övertygade om att grön tillväxten verkligen är möjlig. Men det är hög tid för fler branscher att ta steget över till hållbar bioteknik och för hela samhällen att ta steget in i den cirkulära ekonomin där alla varor, all konsumtion och alla resurser bedöms ur ett livscykelperspektiv.

Biotekniska framsteg låter ana vad som är möjligt om den stora transformationen verkligen inleds, med att den kraft världssamfundet kan uppbåda. Exempel på dess möjligheter finns inom i stort sett alla sektorer och ämnesområden:

Läs mer om BioConcept City – vår vision av framtidens städer, där bioteknik är integrerad i vardagen!

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03