En stad och löv

Bioteria leder Biorevolutionen!

Vi står inför ett betydelsefullt och hoppingivande teknikskifte. Bioteknik, miljöteknik, grön teknik, cleantech – de nya möjligheterna har många namn och många olika verksamhetsområden. Allt handlar om en enda sak: Att bruka naturens resurser utan att förbruka dem. Hållbarhet. Miljömedvetenhet. Kretsloppstänkande. Orden är välanvända – men nu har de verkligen blivit möjliga att omsätta i praktiken

Bioteknik ger oss chansen att lämna traditionella, miljöförstörande lösningar bakom oss och använda naturens metoder för att lösa våra problem, med omsorg om vår planet. Vi kallar det en Biorevolution!

En grönare framtid

Biorevolutionen innebär att vår snabbt ökande miljömedvetenhet äntligen sammanfaller med ett stort uppsving inom de biologiska vetenskaperna. Gröna visioner och bioteknik är en oslagbar kombination! Tillsammans ger de oss fantastiska möjligheter att äntligen börja hushålla med jordens begränsade resurser. 

Med bioteknik kan vi minska behovet av fossila bränslen. Vi kan tillverka biologiskt nedbrytbara material. Och vi kan kraftigt minska användningen av kemiska produkter. Många starka kemikalier och rengöringsmedel används idag i ett enda syfte: att bekämpa fett.

Vi på Bioteria har bestämt oss för att leda utvecklingen mot det hållbara samhället, på alla sätt vi kan. Först och främst inom vårt eget område: genom att lösa fettproblemet! Där leder vi Biorevolutionen – med effektiva, rena och billiga lösningar inom fettavskiljning, avfallshantering, avloppsrening och storköksventilation.

Fettproblemet är ett av de största miljöproblemen men samtidigt ett av de minst omskrivna – och därför underskattade. I själva verket skär det igenom de flesta områden som omfattas av Sveriges miljömål. Med våra lösningar kan vi minska kommunernas miljöbelastning med upp till 90 procent!

Biorevolutionen har redan börjat!

Läs mer om gröna visioner och bioteknik i den framtida hållbara staden:

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03