Bioremediering – mikroorganismer som arbetar för miljön!

Terraformering är en storstilat grandios idé som innebär “att omvandla en främmande planet till något som liknar jorden” i syfte att göra den beboelig för oss. Just detta har dock redan hänt på vår egen planet – och det enbart på grund av mikroorganismers arbete. Livet uppstod på en planet helt utan förutsättningar för människor och djur, men mikroorganismer klädde sakta klotet i en levande biofilm, lade grunden för allt annat liv och syresatte luften.

Mikroorganismernas osynliga kraft är alltså enorm, och de har en oöverträffad förmåga att cirkulera materia i naturen; bryta ner, omvandla och bygga upp. Om det finns en energikälla eller kolkälla – eller något de kan använda i sin ämnesomsättning – så kommer de att utveckla en metod att komma åt det, knäcka sönder dess molekyler och utnyttja det. Life finds a way. Och detta gäller även giftigamiljöfarliga, till och med radioaktiva, ämnen.

Mikroorganismer lär sig bryta ner allt, förr eller senare, men inte tillräckligt snabbt

Mikroorganismers terraformering av jorden tog miljarder år. De arbetar sakta men säkert. Även om mikroorganismer förhållandevis snabbt lär sig bryta ner ett ämne i sin omgivning, så är denna naturliga nedbrytning inte tillräcklig när det gäller storskalig sanering. Bioremediering däremot, är ett både kraftfullt verkande och hållbart sätt att städa upp föroreningar i naturen.

Bioremediering innebär att särskilt utvalda mikroorganismer används för aktiv nedbrytning av giftigt avfall i till exempel jord och vatten. Metoden utvecklades under 60-talet av den amerikanske petroleumingenjören George M. Robinson, som framgångsrikt använde den för att sanera oljespill. I sina experiment blandade han petroleumprodukter med olika bakteriekulturer och iakttog resultatet för att finna den mest effektiva varianten. Den moderna biotekniken har därefter lett till en snabb vidareutveckling av hans idéer och insikter. Flera typer av mikroorganismer än bakterier kan användas, såsom arkéer, svampar och alger. Mikroorganismernas nedbrytningsarbete kan effektiviseras på olika sätt genom tillförsel av vissa ämnen eller genom syresättning. Mikroorganismerna kan dessutom bli än mer effektiva genom genetisk modifiering. Detta skedde första gången 1975, i syfte att förbättra egenskaperna hos en oljenedbrytande bakterie.

Metoden är billig och mycket skonsam för naturen. När mikroorganismerna förbrukat föroreningen tar också deras resurser slut och de dör. 

Mikroorganismer arbetar överallt!

Sanerande mikroorganismer används idag för att oskadliggöra utsläpp av en mängd olika miljöförstörande kemikalier. De har till och med förmågan att rena surt och metallrikt lakvatten från övergivna gruvor. Men mikroorganismer har också gjort sitt intåg i mindre giftiga sammanhang. De används redan nu för att städa hållbart med minskad vattenanvändning, samt inte minst för att bryta ner fett, smuts och lukt, vilket är Bioterias område.

I framtiden hoppas vi på en stark utveckling av den miljövänliga biotekniken. Vi behöver, som samhälle, bli mycket bättre på återvinning av råvaror från avfall. Mikroorganismer är de enda som kan utföra den nedbrytning, omvandling och uppbyggnad av materia som krävs för att återvinna det värdefulla ur det till synes värdelösa – i kalla biologiska processer, utan tillförsel av energi. 

Genom att intervenera i nedbrytningsprocesser med hjälp av utvalda mikroorganismer (med specialiserade enzymer) kan värdefulla produkter och ämnen tillvaratas, i en cirkulär och hållbar ekonomi.

Läs mer om den hållbara framtidsstaden där bioteknik integrerats i vardagslivet!

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03