Biokonvertering lättar kommunala bördor

Vad innebär en biokonvertering?

Det korta svaret

Det längre svaret

En biokonvertering är en övergång från kemi och föråldrad teknik till miljövänlig bioteknik! I praktiken innebär det att fettavskiljare, imkåpor och avfallsutrymmen utrustas med biosystem, som bryter ner fett och eliminerar lukt på platsen där problemen uppstår.

Det innebär i sin tur att fastighetsbolagen kan spara pengar, öka sin hållbarhet och minska sina driftsproblem. Inte bara kommunala fastighetsbolag, naturligtvis, utan även privata! En biokonvertering har samma positiva effekter för dem. Men kommunerna har ett stort antal egna verksamheter – och dessutom det unika ansvaret för dricksvattenförsörjning, avloppssystem och reningsverk. När en kommun biokonverterar ger det ett enormt genomslag; inte minst genom att minskade kostnader och ökad driftsäkerhet kan komma samtliga medborgare till del!

Hur hänger det ihop?

Fettavskiljare avlastar hela vår gemensamma infrastruktur för vattenförsörjning och minskar risken för stopp, översvämningar och bräddning av avloppsvatten till omgivande natur. Bioteknik i fettavskiljare reducerar kraftfullt tömningsbehovet, vilket minskar behovet av tunga transporter – och därmed koldioxidutsläppen.

När storköksventilationen utrustas med ett biosystem kan värmen återvinnas, brandrisken minskar drastiskt och filtren hålls rena. När bioteknik ersätter kemi minskar även miljöbelastningen från den stora mängd starka kemiska rengöringsmedel som vanligtvis behövs för att rengöra imkanalerna.

Avfallsutrymmen som utrustas med biosystem kan ersätta både kyla, ozon och parfym för luktkontroll – samt lösa besvärliga luktproblem med en biologisk, kostnadseffektiv och hållbar metod.

Att lösa fettproblemet är avgörande för att vi, som samhälle, ska lyckas uppnå våra miljömål! När en kommun bestämmer sig för att biokonvertera innebär det därför ett exceptionellt stort steg i rätt riktning.

Läs om kommunen som biokonverterat!

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03