london

90% av Londons restauranger saknar fettavskiljare

För rörledningar, ventilationskanaler och skorstenar är fett det värsta som kan hända. Fettet klibbar nämligen alltid fast längs insidorna. Kontinuerligt byggs det sedan på – utan att det syns, utan att det uppmärksammas – tills det plötsligt täpper till avloppet, orsakar en källaröversvämning eller en skorstensbrand.

Eller bildar ”ett fullständigt monster”.

Journalister och skakade anställda på Thames Water – som ansvarar Londons avlopp och vattenförsörjning – famlar efter beskrivningar. Det fettberg som nu manifesterat sig i avloppssystemet under stadsdelen Whitechapel tycks vara alla fettbergs moder. 

”En ond, härsken ’blob’ som får det att vända sig i magen”, konstaterar man på Thames Water. ”Lång som London Bridge, tung som 19 afrikanska elefanter”, skriver The Guardian.

Den hårt prövade VA-huvudmannen har nu konfronterats med ännu ett faktum som trotsar all beskrivning: Närmare 90 procent (!) av Londons restauranger saknar fettavskiljare. Inte en enda restaurang på Whitechapel Road har en fungerande fettavskiljare. Man inser snabbt att fettproblemet under den brittiska huvudstaden inte är någon gåta.

Inga fettavskiljare + våtservetter = katastrof

Avloppsledningarnas främsta fiende är visserligen fett, men på senare tid har även våtservetter tillkommit.

Den exponentiella ökningen av fettberg beror till stor del på de praktiska våtservetterna – och tillverkarnas försäkran om att de går att spola ner. Det gör de inte.  – Inte ens trendiga försäljningssuccéer som ”Dude wipes” är spolbara, i ordets sanna bemärkelse. Fettet i avloppet fungerar som ett hållfast murbruk där allt fast och olösligt fastnar. Massiva fettberg kan med våtservetternas hjälp byggas upp ännu snabbare än tidigare.  

Mot våtservetterna står vi på Bioteria tyvärr hjälplösa – men inte mot fettet! 

Guide  Fett - ett samhällsproblem Ladda ner