Vi har sett det mesta – och vi har lärt oss vad som fungerar. Nu har vi samlat våra slutsatser!

Vi konstruerar dem, installerar dem och utför årligen hundratals kontrollbesiktningar, inspektioner och inventeringar. Vi på Bioteria har stor kunskap om fettproblem och lång erfarenhet av fettavskiljare. Allt vi vet vill vi nu sprida till andra intresserade och/eller berörda. Snart kommer vår bok!

Fettavskiljarboken vänder sig till alla som har med samhällets fetthantering att göra, och de är fler än man kan tro. En fettavskiljare har många aspekter! Den mest påtagliga – och för de flesta den enda intressanta – är dock funktionen.

 

fettavskiljarens gyllene triangel

Den Gyllene Triangeln

 

Vad avgör om en fettavskiljare verkligen fungerar när den väl installerats i en byggnad eller grävts ner i marken?

Det är en viktig fråga, eftersom felinvesteringar och fettproblem kan bli mycket kostsamma, både för verksamhetsutövare, fastighetsägare och inte minst kommunala skattebetalare. I Fettavskiljarboken reder vi ut vad som krävs för effektiv och problemfri fettavskiljning – här illustrerat av Den gyllene triangeln.

Konstruktion och funktion hänger ihop!

Triangelns bas utgör själva grunden för fungerande fettavskiljning; rätt storlek och rätt konstruktion. Fysikens lagar styr, både i och runt omkring fettavskiljaren! Men triangelns topp, drift och underhåll, är minst lika viktig. En fettavskiljare behöver omsorg och kan inte lämnas åt sitt öde efter installationen! 

Läs gärna mer i vår guide, i väntan på att boken blir tillgänglig!

Guide  Allt du behöver veta om fettavskiljning Ladda ner