eu strasbourg

SS-EN 1825 – fettavskiljarens minsta gemensamma nämnare

SS-EN 1825 – den svenska översättningen av europeisk standard för fettavskiljare.

Europeiska standardiseringskommissionen (CEN) är en sammanslutning inom den europeiska unionen som arbetar med att ta fram standarder för den gemensamma marknaden. Europeiska standarder utvecklas genom samarbete och förhandlingar mellan nationella organ för standardisering från unionens 34 länder. Europeiska standarder har utvecklats inom en mängd områden, från konsumtionsprodukter till material, säkerhet och sjukvård. Syftet är bland annat att skapa enhetliga normer och förenkla handel. 

Till skillnad från tidigare använda typgodkännanden, som är nationella och tidsbegränsade, så gäller europeiska standarder över hela Europa till dess att nya standarder utarbetas. CE-märkning garanterar att den märkta varan eller produkten uppfyller fastställda normer. 

CEN har tagit fram en europeisk standard som gäller för fettavskiljare: EN 1825. Europastandarden är ett slags minsta gemensamma nämnare; den kompromiss som kunnat uppnås efter mer än ett decennium av förhandlingar, och den präglas därför av de olika ländernas ofta spretande nationella industriintressen. 

Europeiska standarder är inte lagstiftning, men de kan ligga till grund för nationell lagstiftning eller lokala bestämmelser. I Sverige är det kommunen, i sin roll som VA-huvudman, som beslutar vilka regler som gäller vid brukandet av det allmänna avloppsledningsnätet. Det vanliga är att kommunen i sitt regelverk ABVA kräver en fettavskiljare som motsvarar kraven i SS-EN 1825 – den svenska översättningen av europeisk standard.

SS-EN 1825:1 beskriver funktionskrav, materialkrav, testning, märkning och kvalitetskrav. 

SS-EN 1825:2 beskriver krav för dimensionering, installation, drift och skötsel. 

Svensk standard SS-EN 1825 gäller för passiva fettavskiljare, det vill säga fettavskiljare som förlitar sig på fysikaliska principer utan tillförsel av extra energi. SS-EN 1825 berör däremot inte biologiska reningssystem, tillsatser av bakterier eller biprodukter från bakterier.

Läs även om de lagar och regler som berör fettavskiljare.

En guide av Bioteria  Lagar och regler som berör fettavskiljare     Ladda ner