Så hanterar du de vanligaste problemen med fettavskiljare

Översvämning och luktstörning

Fettavskiljarproblem kan yttra sig akut och dramatiskt i form av översvämning eller elak lukt i verksamhetens lokaler. Eller båda samtidigt! Men mer vanligt är någon form av ihållande besvär, såsom återkommande driftstörningar och den mer eller mindre diffusa närvaron av en obehaglig, ovälkommen lukt. Dessa vanliga symptom kan dock bero på en mängd olika orsaker. Orsakerna kan i sin tur befinna sig både i och utanför fettavskiljaren.

En fettavskiljare kan definitivt aldrig bli helt luktfri. Den kommer alltid att innehålla avloppsvatten och slam som avger en mer eller mindre märkbar lukt. Det brukar dock räcka med att tänka på detta när man bestämmer plats för den: Helst bör den grävas ner i marken – men om den står inomhus måste den placeras med omsorg inne i fastigheten.

En luktstörning innebär dock att lukten sprids till en plats där människor vistas och där den är särskilt oönskad – som i restauranglokaler eller entréer. Det finns i dessa fall två vanliga orsaker:

Den absolut vanligaste orsaken – vilket återkommande kan konstateras vid våra egna inventeringar – är att fettavskiljaren är feldimensionerad. Det vill säga: den är för liten (det motsatta förhållandet förekommer knappast).

Den näst vanligaste orsaken är att fettavskiljaren är föråldrad och felkonstruerad. Flödet genom fettavskiljaren bör vara jämnt; inte för snabbt, inte för långsamt och utan lokal turbulens. Vattnet måste, kort sagt, ta rätt väg i lagom hastighet! Många fettavskiljare saknar separata kammare, skiljeväggarna kan vara felaktigt placerade och in- och utlopp kan sitta för nära varandra.

Om fettavskiljaren larmar

En fettavskiljare har två typer av larm. Ett nivålarm varnar för översvämning, vilket är ett allvarligt problem som omedelbart måste åtgärdas, på det sätt verksamheten förutsett. Ett nivålarm ljuder också om sensorn inte är nedsänkt i vatten. Vid tömning måste fettavskiljaren därför återfyllas med vatten.

Ett fettlarm ska varna om fettkakan är för tjock. Det utlöses när sensorn omges av fett över en tillräckligt stor yta, vilket lätt kan hända även om inget akut problem uppstått i fettavskiljaren. Det betyder dock att orsaken till larmet så snart som möjligt behöver fastslås: Har fettavskiljaren tömts nyligen? Är den full med fett, eller har fettlarmet helt enkelt inte spolats av, exempelvis vid en tömning?

Mycket kan gå fel – men vissa saker är lättare än andra att åtgärda

Fettavskiljarens funktion är beroende av fysikens lagar, men påverkas också av biologiska och kemiska processer i fettavskiljarens inre samt inte minst av den mänskliga faktorn – den personal som har fettavskiljaren i sin arbetsmiljö. Om orsaken inte är uppenbar fodras ofta någon form av utredning innan effektiva åtgärder kan sättas in mot problemet. Vi på Bioteria hjälper dig lösa alla typer av fettavskiljarproblem!

Behöver du hjälp? 

Checklista för snabba, enkla åtgärder

När fettavskiljaren larmar

  • Kontrollera om vattennivån är för hög, för låg eller om fettavskiljaren behöver tömmas på fett
  • Kontrollera att fettlarmets sensor är i vattnet
  • Kontrollera så att det inte finns några synliga skador som tyder på kortslutning eller kabelbrott

Luktproblem

  • Säkerställ att fettavskiljaren har gastäta, hela lock
  • Kontrollera om lukten kommer från en torrlagd golvbrunn, eller om ett lock inte ligger rätt
  • Kontrollera ledningarna till och från fettavskiljaren och tillse att tätningar inte är gamla, slitna eller trasiga. Tätningarna måste motstå tryckförändringar ledningarna utan att läcka
  • Säkerställ att fettavskiljaren är funktionskontrollbesiktigad i rimlig närtid – och att någon ansvarar för dess kontinuerliga skötsel

Stopp, igensättning och översvämning

  • Kontrollera att fettavskiljaren töms, rengörs och återspolas enligt gällande riktlinjer
  • Se över kökets rutiner. Trasor, handskar och andra föremål som åkt med avloppsvattnet är vanliga orsaker till stopp.
  • Fettavskiljaren kan vara undermålig eller trasig. Vid misstanke boka en funktionskontrollbesiktning

Läs mer om fettavskiljare! Ladda ner vår guide:

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03