öppet brunnslock till fettavskiljare

– När såg du insidan av en fettavskiljare sist?

Allt viktigt ska vara synligt!

Bioterias tekniker har konfronterats med mängder av olika fettavskiljarkonstruktioner under sitt arbete med inventeringar, drift och underhåll. De har också sett mängder med problem! Det är deras praktiska kunskap och erfarenhet som varit utgångspunkten när Bioterias utvecklat sina egna fettavskiljare.

En fettavskiljare kan nämligen vara teoretiskt oklanderlig ur ett avskiljningsperspektiv, men samtidigt vara närmast omöjlig att underhålla. Det är mycket vanligt att drift och underhåll glöms bort när fettavskiljaren konstrueras. Det går inte att se hur den ser ut inuti, det är svårt att komma åt viktiga delar och det är svårt att tömma den ordentligt.

Bioterias fettavskiljare är utvecklade för att vara lätta att sköta om

Bioterias fettavskiljare har vida halsar som ger god översikt över samtliga vitala delar. Halsarna är strategiskt placerade för att underlätta både okulärbesiktining av insidan samt själva tömningsproceduren. Både fett- och slamdelen är tillgängliga. Utloppsfickan – den viktigaste platsen att undersöka! – är lättåtkomlig och spolbar.

De olika delarna – och skiljeväggarna mellan dem – är avgörande för funktionen och måste enkelt kunna överblickas. Det finns nämligen ingenting i en fettavskiljares inredning som inte är helt nödvändigt för att den ska kunna avskilja fett!

Inloppsväggen bromsar vattnet. Om den är feldimensionerad eller felplacerad kan vattnet svalna i slamdelen. Det får fettet att avskiljas för tidigt och fylla upp slamfickan. Om skiljeväggen mellan slam- och fettdel gått sönder – eller om fett blockerar passagen mellan inloppsväggen och denna skiljevägg – sker slamflykt in i separationstanken. Den bortre skiljeväggen, utloppsväggen, hindrar fettkakan från att tryckas mot utloppsröret. Om den är borta rinner fettet rakt ut i avloppet.

En fettavskiljare ska vara lätt att tömma!

Tömningsentreprenören ska lätt kunna tömma både fett- och slamdelen.

Det är givetvis svårare att tömma en fettavskiljare ordentligt om man inte kan se vad som händer inuti. Inredningen kan också lättare skadas av stötar och slag. I en traditionell fettavskiljare är det mycket svårt att komma åt fettet i den främre delen av fettavskiljaren (närmast utloppet). När vatten fylls på igen kan kvarvarande fett skjutas framåt och sätta igen utloppsfickan underifrån. Om denna del inte går att se kan en fettpropp obemärkt blockera den väg vattnet måste ta för att fettavskiljaren ska fungera.

Bioteria har valt att utveckla fettavskiljare med driftperspektivet i särskild åtanke – oavsett om de är utrustade med ett biologiskt reningssteg eller inte. Avsikten har varit att göra deras inre lättillgängligt och överblickbart, så att både problem och deras orsaker snabbt kan upptäckas vid en inspektion.

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03