myter om fettaskiljare

Myter och mystik! – som omger fettavskiljare med biosystem

Biotekniska lösningar för fettavskiljare, avfallsutrymmen och ventilationssystem har funnits på marknaden i över 20 år. Men fortfarande finns myter kring hur bioteknik fungerar. En myt säger att den inte fungerar alls: Att bakterier inte bryter ner fettet om de hälls ner i en fettavskiljare. Det sista är dock ingen myt. Det är sant! Därför säljer vi inte heller bakterier att hälla ner – utan biosystem!

I en fettavskiljare utrustad med GOR BioSystem kan bakterier effektivt bryta ner det ansamlade fettet, utan att producera lukt. Fettet konsumeras av bakterierna och används som bränsle i deras ämnesomsättning. Detta är möjligt eftersom miljön i fettavskiljaren har anpassats till bakteriernas behov – bland annat genom tillförsel av syre.

Men det finns många fler myter kring bioteknik i fettavskiljare! Här är några av dem – följda av fakta.

 1) Det räcker med att hälla ner bakterier och/eller enzymer i en fettavskiljare.

Nej – dessvärre inte! Den typ av bakterier som effektivt och fullständigt bryter ner fett kräver tillgång till syre. Alltså behöver fettavskiljaren syresättas för att de önskade mikroorganismerna ska kunna överleva och konkurrera ut de oönskade. Ett biosystem tillför både gynnsamma bakterier och syre – samt åstadkommer omrörning med hjälp av de syrerika luftbubblorna. Dessa syrekrävande processer resulterar inte heller i produktionen av illaluktande svavelväten.

Tillsats av enbart enzymer gör tyvärr mer skada än nytta! Dessa biokemiska ämnen klipper sönder fettmolekylerna så att de löser sig i vattnet. Dessvärre flyter då inte fettet upp som det ska, utan riskerar att följa med utloppsvattnet ner i avoppsledningen – där det kan återta fast form.

2) Biosystemet släpper ut fett på grund av omrörning/tillsats av enzymer.

Nej – Det pågår nämligen inget flöde under den tid fettavskiljaren renas biologiskt. En fettavskiljare med GOR Biosystem växlar mellan att vara en vanlig fettavskiljare då verksamhet pågår, och att fungera som en aktiv bioreaktor då (och endast då) flödet står stilla.

Omrörning och tillsats av enzymer syftar till att göra fettet både tillgängligt och mer lättåtkomligt för de fettnedbrytande mikroorganismerna. Fettet blir lättare att “äta upp”! Funktionen påverkas inte heller av luftplattorna på botten. Detta har konstaterats i flödestester, utförda vid Teknologiska institutet i Danmark. Tekniken är även CE-märkt.

 3) Det finns inte tillräckligt med uppehållstid i en fettavskiljare för att få biologisk nedbrytning.

 Jodå – för fullgod nedbrytning av ansamlat fett krävs cirka 6 timmar. Denna biologiska process pågår endast då fettavskiljaren står stilla, oftast nattetid. Det är alltså denna processtid som avgör resultatet, inte vattnets uppehållstid i en fettavskiljare där flöde pågår.

 4) Miljön i fettavskiljaren dödar bakterierna på grund av kemikalieinnehållet, pH-värdet och temperaturen.

Nej – Bakterierna som används i GOR BioSystem är särskilt utvecklade för att klara av den mycket påfrestande miljö som uppstår i en fettavskiljare, inklusive (rimliga) mängder kemikalier, hög och varierande temperatur, samt högt, lågt och varierande pH-värde.

 5) Bakterierna kommer ställa till med problem på ledningsnätet.

Nej, inte det heller – Bakterierna i GOR BioSystem kommer visserligen att följa med ut i ledningarna. både som döda celler och som levande organismer – men utan att ställa till problem. Ledningsnätet är nämligen avsett för att transportera just döda bakterier (då dessa utgör 2/3 av fekaliernas massa). De levande bakterierna kommer i vissa fall till och med kunna fortsätta konsumera fett i ledningsnät och pumpstationer. En positiv effekt har kunnat observeras – men den är beroende av faktorer utanför Bioterias kontroll

6) Det bildas så mycket slam i fettavskiljaren att den behöver tömmas 12 gånger om året oavsett teknik.

Nej – ingenting tyder på det! Tvärtom: Vi utbildar och instruerar personalen att inte spola ner fasta partiklar som bidrar till ansamling av slam. Slambildning brukar därefter inte påverka tömningsbehovet.

En perfekt fungerande fettavskiljare utan GOR Biosystem (rätt konstruerad, dimensionerad och installerad) behöver tömmas minst 12 gånger per år. En likadan fettavskiljare, utrustad med GOR Biosystem, brukar hamna på mellan 1-4 tömningar per år, beroende på verksamhet. En betydande skillnad!

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03