Luktar din fettavskiljare som en komet?

”Eau de Comète”

Vad skulle man känna för lukt om man stack näsan i en kometsvans? Tack vare den obemannade Rosetta-sonden och dess kometlandare Philae kan vi föreställa oss det. Tack vare forskare inblandade i Rosetta-projektet och The Aroma Company – specialiserade på marknadsföring genom lukt – kan vi nu även uppleva det!

På Royal Societys sommarutställning i London den 4 juli 2016 presenterades en fascinerande rymdparfym för allmänheten. ”Vi har massor med vykort impregnerade med det här”, berättade astronomen Colin Snodgrass för New Scientist.

Lukten baseras på analyser av kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko och dess svansResultatet beskrivs som en blandning av ruttna ägg, gödsel och katturin.

Detta låter dock som en lukt vi på Bioteria är väl bekanta med. Det är den lukt som kan möta våra tekniker då de utför en luktutredning – den lukt som uppstår kring en fettavskiljare som av någon anledning orsakar en riktigt obehaglig luktstörning! 

Men vad har då kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko gemensamt med en fettavskiljare? Svaret är, framför allt, svavelväte! Våra näsor är särskilt känsliga för svavelväte och kan uppfatta dess karaktäristiska lukt av ruttna ägg även i extremt låga koncentrationer. Enligt mätningar utförda av landaren Philae följer stora mängder av den illaluktande gasen i kometens släptåg.

Philae kunde också konstatera närvaron av ammoniak, formaldehyd, metan, svaveldioxid och vätecyanid i himlakroppens atmosfär. Den sistnämnda giftgasen, HCN, representeras i rymdparfymen av en lätt doft av bittermandel – men den uppstår lyckligtvis inte i en fettavskiljare.

Jordiska luktstörningar orsakade av biologiska processer

Alla som äger en problematisk fettavskiljare har förmodligen känt den lukt en komet kan avge under sin färd genom rymden.

I fettavskiljare bildas illaluktande gaser (som svavelväte) när mikroorganismer bryter ner fett och matrester i frånvaro av syre. Helt naturligt alltså – men när dålig lukt sprids till platser där människor vistas har ett mycket besvärande problem uppstått! En luktstörning kan dock vara komplicerad att utreda. Orsakerna kan vara flera och befinna sig både i och utanför fettavskiljaren.

Exempel på orsaker i fettavskiljaren: En feldimensionerad fettavskiljare – vanligaste problemet! – fungerar inte som den ska, vilket leder till både drift- och luktstörningar. Lukter kan även slippa ut vid betydligt mindre brister, som dåliga/gamla/slitna lock!

Exempel på orsaker utanför fettavskiljaren: Fettavskiljare inomhus måste ha en egen avluftning så att gaser och lukt snabbt och effektivt förs ut ur byggnaden. Luktproblem uppstår vid bristande avluftning eller om ventilationen dragits utan särskild hänsyn till fettavskiljaren.

Bioteria bekämpar luktproblemen redan vid källan genom att tillföra syre och effektiva fettnedbrytande bakterier till fettavskiljarens ekosystem. På så sätt blir vi av med både fettet och lukten samtidigt! – dessutom på ett miljövänligt sätt. 

 

Läs mer om våra tjänster