labyrint

Köpa fettavskiljare? – Det här behöver du veta!

Det finns ett omfattande regelsystem kring fettavskiljare som man måste ta hänsyn till när du ska köpa fettavskiljare. Först och främst: en fettavskiljare ska finnas installerad i anslutning till varje inrättning som tillagar eller behandlar livsmedel. Detta gäller en mängd verksamheter – från caféer och skolor till storkök och livsmedelsindustrier. Det förorenade spillvattnet måste renas från fett och organiskt material innan det når det allmänna avloppsystemet.

Fettavskiljaren måste vara CE-märkt och korrekt installerad. Svensk standard SS-EN 1825:1 beskriver funktionskrav, materialkrav, testning, märkning och kvalitetskrav för fettavskiljare. SS-EN 1825:2 beskriver krav för dimensionering, installation, drift och skötsel.

Att skaffa sig en fettavskiljare kräver en hel del planering, ett visst mått av pappersarbete och några specifika åtgärder!

Att välja rätt fettavskiljare

Det är av största vikt du väljer rätt storlek när du ska köpa fettavskiljare. Gravimetrisk avskiljning kräver tid. Tid kräver i sin tur betydande dimensioner. Avloppsvattnet måste bromsas upp och stanna tillräckligt länge i fettavskiljaren för att det ska hinna svalna.

Korrekt dimensionering är därför av största vikt för funktion och effektivitet. Utgångspunkten för en dimensionering är en flödesanalys – vilket i stort sett innebär en beräkning av vad verksamhetens fettavskiljare kommer utsättas för. Hur mycket vatten kommer att flöda genom den varje dag? Vad kommer det vattnet bära med sig? Det avgör vilken fettavskiljare som är mest lämpad.

Bioteria har lång erfarenhet av allt som rör fettavskiljare: från flödesberäkningar, rådgivning och projektering till installation, driftsättning och underhåll. Och vi delar gärna med oss av vår kunskap!

Följande åtgärder brukar krävas:

Verksamhetsutövaren måste sedan ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan till kommunens stadsbyggnadskontor. Ansökan behandlas i samråd med VA-huvudmannen och det kommunala miljökontoret. Hänsyn kommer bland annat att tas till förväntad miljöpåverkan (enligt Miljöbalken), spillvattnets karaktär (enligt Lagen om allmänna vattentjänster) och till de regler Plan- och bygglagen föreskriver.

I ansökan måste därför en mängd uppgifter redovisas, såsom all den dokumentation som rör fettavskiljaren – dimensioneringsunderlag, fettavskiljarens storlek och fabrikat – samt ritningar över fettavskiljarens planerade installation.

Installationen måste anmälas till VA-huvudmannen och miljökontoret när den är klar, så att den kan besiktigas och godkännas.

Ett avtal måste också upprättas med en tömningsfirma som är godkänd av VA-huvudmannen.

Bioterias Drift- och underhållsprogram innebär att vi, när allt är klart, tar fullt ansvar för fettavskiljaren – så att alla utom vi ska kunna glömma bort den.

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03