Folk, fettavskiljare och biosystem – vilka olika problem kan de lösa?

Just nu lanserar New Yorks stad en stor kampanj för att förhindra uppkomsten av fettberg. Staden använder – liksom alla andra – London som avskräckande exempel, men betonar att New York inte ligger långt efter och riskerar en liknande situation om inte alla tillsammans tar tag i fettproblemen.

Slagord: Trash it, don’t flush it! 

Målet är att informera och medvetandegöra samt förändra vardagliga beteenden. Framför allt att få vanliga New York-bor att inte spola ner annat än det som avloppssystemet är avsett för; alltså INTE våtservetter, bomullspinnar, eller det värsta av allt: fett!

New York City har 8,6 miljoner innevånare och en förutsättning för stadens själva existens är ett välfungerande avloppssystem. Idag spenderas över 19 miljoner dollar per år bara på akutingrepp mot tilltäppta avloppsrör och reparationer av tillhörande utrustning – ett problem som till 84 procent beror på fett och skräp som fastnat i det. Ett nytt hot som seglat upp är våtservett-industrin. Ett central budskap i kampanjen är därför att ingenting är spolbart, även om det står så på förpackningen.

Beteendeförändringar, regelverk och fettavskiljare

Människors produktion av avfall och bristande förmåga hos samhället att hantera detta är det största hotet mot en hållbar framtid! Medvetenhet är det enda som skyddar avloppssystemet mot hushållens fett och skräp. Men för restauranger och andra verksamheter är fettavskiljare absolut nödvändiga.

Regelverk och reglernas efterlevelse fungerar jämförelsevis bra i Sverige, vilket lett till att våra fettproblem är betydligt mindre än i andra länder. Det betyder dock inte att vår fetthantering är problemfri, varken för verksamhetsutövare eller samhället i stort. Fett är nämligen en osedvanligt besvärlig substans som alltid innebär stor belastning på omgivande material, infrastruktur och miljö. För att råda bot på både direkta och indirekta problem har Bioteria utvecklat en patenterad bioteknisk lösning.

Men vilka problem löser bioteknik?

Biologisk rening i fettavskiljare innebär att ta hjälp av rätt sorts bakterier för att bryta ner fett och organiskt avfall i luktlösa och lätthanterliga, ofarliga och oskadliga beståndsdelar. På botten av separationstanken finns luftplattor utplacerade så att luftbubblor både kan syresätta och försiktigt röra om. Om inte syre tillförs kommer detta snabbt att förbrukas och oönskade, illaluktande bakterier – som inte behöver syre – kommer att ta över.

Biosystemet bekämpar alltså luktproblem, som annars kan vara förödande för en verksamhet. Men biosystemet “oskadliggör” också fettet på flera sätt. De specialiserade mikroorganismerna inte bara bryter ner utan förbrukar också fettet i sin ämnesomsättning. Det innebär att fettkakan kraftigt krymper – vilket minskar behovet av tömning och därmed av tunga transporter. Mindre fett i fettavskiljaren minskar även fettets skadliga inverkan på material, mekanik, drift och funktion!

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03