Fettet, fettavskiljaren och vattenomloppet

Fettavskiljare är en av de viktigaste anhalterna längs vattnets väg. De skyddar ledningsnätet och håller det fritt från ständiga stopp och översvämningar.

Vattnet cirkulerar genom vattenledningar och avloppsnät i rören under våra städer. Vattnet når oss rent och friskt, sköljer genom samhället och bär med sig avfallet. Avloppssystemet fylls av restprodukter, renas och återvänder. Det pumpas runt i ett kretslopp vi är helt beroende av. Fettet följer delvis vattnets väg.

Våra avloppssystem är föråldrade – och känsliga!

Men våra avloppsnät är även underdimensionerade. Framför allt är de anpassade till gårdagens samhälle. Samma sak gäller en stor del av den infrastruktur som omsluter vattnets kretslopp, från dricksvatten till avloppsvatten. Lager på lager av fett fäster längs insidorna av avloppsrören, som blir smalare och smalare tills vattnet inte längre kan passera. Avloppsrör täpps till. Reningsverk och pumpstationer drabbas av driftsstopp. Den enkla analogin med blodomloppet, som hotas av smygande förfettning och fettproppar med katastrofala följder, är dessvärre fullt rimlig.

Berg av ansamlat fett byggs upp under städernas gator. En storstad som London drabbas redan nu av 155 000 fettstopp om året i sitt avloppsnät.

Men problemet växer även i mindre svenska samhällen. Akuta lösningar, som att spola loss fettet under högt tryck, är både ineffektiva i längden och mycket kostsamma. Fettproblemet på samhällsnivå är dessutom globalt. Över hela världen publiceras samma problembeskrivningar och olika förslag på lösningar. Det mest grundläggande, som återkommer i alla texter, är att till varje pris hindra fett från att komma ner i avloppsledningarna!

Fettavskiljare fungerar som uppsamlande fällor för fett, som låter vattnet genomgå en första grundläggande – och fullständigt nödvändig – rening.

Läs mer om fett – och vad det ställer till med:

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03