Fettet, fettavskiljaren och vattenomloppet

Fettavskiljare är en av de viktigaste anhalterna längs vattnets väg. De skyddar ledningsnätet och håller det fritt från ständiga stopp och översvämningar.

Vattnet cirkulerar genom vattenledningar och avloppsnät i rören under våra städer. Vattnet når oss rent och friskt, sköljer genom samhället och bär med sig avfallet. Avloppssystemet fylls av restprodukter, renas och återvänder. Det pumpas runt i ett kretslopp vi är helt beroende av. Fettet följer delvis vattnets väg.

Våra avloppssystem är föråldrade – och känsliga!

Men våra avloppsnät är även underdimensionerade. Framför allt är de anpassade till gårdagens samhälle. Samma sak gäller en stor del av den infrastruktur som omsluter vattnets kretslopp, från dricksvatten till avloppsvatten. Lager på lager av fett fäster längs insidorna av avloppsrören, som blir smalare och smalare tills vattnet inte längre kan passera. Avloppsrör täpps till. Reningsverk och pumpstationer drabbas av driftsstopp. Den enkla analogin med blodomloppet, som hotas av smygande förfettning och fettproppar med katastrofala följder, är dessvärre fullt rimlig.

Berg av ansamlat fett byggs upp under städernas gator. En storstad som London drabbas redan nu av 155 000 fettstopp om året i sitt avloppsnät.

Men problemet växer även i mindre svenska samhällen. Akuta lösningar, som att spola loss fettet under högt tryck, är både ineffektiva i längden och mycket kostsamma. Fettproblemet på samhällsnivå är dessutom globalt. Över hela världen publiceras samma problembeskrivningar och olika förslag på lösningar. Det mest grundläggande, som återkommer i alla texter, är att till varje pris hindra fett från att komma ner i avloppsledningarna!

Fettavskiljare fungerar som uppsamlande fällor för fett, som låter vattnet genomgå en första grundläggande – och fullständigt nödvändig – rening.

Läs mer om fett – och vad det ställer till med:

Guide  Varför är fett ett samhällsproblem? Ladda ner