spiraltrappa

Fettavskiljaren – central i det fördolda!

En fettavskiljare är visserligen placerad avsides eller nedgrävd i marken, men den är ändå helt central för varje verksamhet som hanterar fett. Effektiv och problemfri fettavskiljning behöver därför planeras in i huskonstruktionen på ett tidigt stadium. Helst bör fettavskiljaren vara med i beräkningarna redan på ritningsstadiet för att undvika dyra felinvesteringar.

Visionen om ett hållbart samhälle (som inte bara är en diffus vision utan även en tydlig formulering i Miljöbalken) ställer allt högre krav på att miljölösningar byggs in från början i fastigheter och infrastruktur. Men när det gäller fettavskiljare ser vi också att de måste byggas in på rätt sätt i huset för att inte orsaka nya problem. Många av de problem som förknippas med fettavskiljare, som dålig lukt, kan ha rent byggtekniska orsaker.

Luktproblem kan bero på fettavskiljarens omgivning!

Illaluktande ämnen som svavelväten och smörsyror bildas under biologiska processer i fettavskiljarens inre. Avluftningen måste vara effektiv och leda bort lukt via ventilationen så snabbt som möjligt. Svavelväte (H2S) är något lättare än luft: Vid cirka 22 grader uppstår en termisk effekt som får gasen att stiga. Men så snart den kyls ner slås skorstenseffekten ut och gasen bildar istället en barriär i rören. Om avluftningsrören från fettavskiljaren är dragna utanpå fastigheten kommer detta att ske så snart det inte är sommar och vackert väder!

På samma sätt kan ett kraftigt krökt rör fungera som ett gaslås, i analogi med ett vattenlås. Gasen packas och väller till slut tillbaka in i byggnaden med lukt- och i värsta fall hälsoproblem som följd.

Ibland kan ett luktproblem uppenbara sig på oväntade ställen – inte alls i anslutning till fettavskiljaren och utan att någon lyckas identifiera källan. Orsaken kan då visa sig vara att ett avluftningsrör mynnar intill ett friskluftsintag, så att lukten från fettavskiljaren aktivt dras in i ventilationssystemet och sprids i hela fastigheten.

Förklaringen till svårlösta luktproblem kan alltså vara att de omedvetet byggts in i konstruktionen. Givetvis blir denna typ av problem allt mer kostsamma och svåra att åtgärda ju senare i processen de uppmärksammas.

Vi på Bioteria delar gärna med oss av vår erfarenhet och kunskap redan vid projekteringen. Det är nämligen där framtida problem bäst kan förebyggas!

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03