tömning av fettavskiljare med helikopter

Fettavskiljare i väglöst land

När fettavskiljaren måste tömmas med helikopter finns ovanligt starka incitament att minska tömningsbehovet!

Svenska Turistföreningen (STF) driver ett flertal restauranger och konferensanläggningar på mycket svårtillgängliga platser i den svenska fjällvärlden. Där råder speciella förhållanden: dels finns inga vägar, dels omges fjällstationerna av känsliga naturområden. Detta ställer givetvis mycket höga krav på anläggningarnas fettavskiljare och reningsverk! I ett väglöst landskap – där alla transporter måste ske med hjälp av helikopter eller skoter – uppstår snabbt logistikproblem. Dessutom blir det dyrt, även i de bästa fall. Driftstörningar blir ännu dyrare! Och stopp i avloppsledningar – med bräddning av smutsigt avloppsvatten till omgivningen – måste till varje pris undvikas.

Johan på väg mot våra fettavskiljare i den svenska fjällvärlden! En av dem finns på Kebnekaise fjällstation, 19 km ut på kalfjället i norra Lappland.

Fjällstationer i orörd natur, som dessutom kan erbjuda ett förstklassigt kök, kräver driftsäker fettavskiljning med minimal miljöpåverkan. Kraven på rening av avloppsvattnet är höga samtidigt som antalet tömningar måste minimeras.

STF har med Bioteria som drift- och kunskapspartner minimerat sina driftproblem och sänkt sina löpande driftkostnader med över 80 procent.

På Abisko Fjällstation – med ”det bästa köket i fjällvärlden” – kompletterade Bioteria två av de befintliga fettavskiljarna med GOR BioSystem samt bytte ut övriga fettavskiljare till nya, av modell BioFAM SL. I Saltoloukta fjällstation installerades även ett minireningsverk. Allt kan fjärrövervakas och Bioteria sköter numera all drift på anläggningarna. Saltoloukta fjällstation har inte behövt tömma fettavskiljaren eller reningsverket med helikopter på över två år. Samtidigt överträffar avloppsvattnets utsläppsvärden naturvårdsverkets krav på hög skyddsnivå. 

Bioteknik i fettavskiljare minskar både tömningsbehovet och miljöbelastningen – var du än befinner dig.