tömning av fettavskiljare med helikopter

Fettavskiljare i väglöst land

När fettavskiljaren måste tömmas med helikopter finns ovanligt starka incitament att minska tömningsbehovet!

Svenska Turistföreningen (STF) driver ett flertal restauranger och konferensanläggningar på mycket svårtillgängliga platser i den svenska fjällvärlden. Där råder speciella förhållanden: dels finns inga vägar, dels omges fjällstationerna av känsliga naturområden. Detta ställer givetvis mycket höga krav på anläggningarnas fettavskiljare och reningsverk! I ett väglöst landskap – där alla transporter måste ske med hjälp av helikopter eller skoter – uppstår snabbt logistikproblem. Dessutom blir det dyrt, även i de bästa fall. Driftstörningar blir ännu dyrare! Och stopp i avloppsledningar – med bräddning av smutsigt avloppsvatten till omgivningen – måste till varje pris undvikas.

Bark_fjallen_1.jpg

Johan på väg mot våra fettavskiljare i den svenska fjällvärlden! En av dem finns på Kebnekaise fjällstation, 19 km ut på kalfjället i norra Lappland.

Fjällstationer i orörd natur, som dessutom kan erbjuda ett förstklassigt kök, kräver driftsäker fettavskiljning med minimal miljöpåverkan. Kraven på rening av avloppsvattnet är höga samtidigt som antalet tömningar måste minimeras.

STF har med Bioteria som drift- och kunskapspartner minimerat sina driftproblem och sänkt sina löpande driftkostnader med över 80 procent.

På Abisko Fjällstation – med “det bästa köket i fjällvärlden” – kompletterade Bioteria två av de befintliga fettavskiljarna med GOR BioSystem samt bytte ut övriga fettavskiljare till nya, av modell BioFAM SL. I Saltoloukta fjällstation installerades även ett minireningsverk. Allt kan fjärrövervakas och Bioteria sköter numera all drift på anläggningarna. Saltoloukta fjällstation har inte behövt tömma fettavskiljaren eller reningsverket med helikopter på över två år. Samtidigt överträffar avloppsvattnets utsläppsvärden naturvårdsverkets krav på hög skyddsnivå. 

Bioteknik i fettavskiljare minskar både tömningsbehovet och miljöbelastningen – var du än befinner dig.

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03