Installation av reningsverk

Bioterias bioteknik är redan vardag, runt om i Sveriges kommuner!

Bioteknik är hoppfullt, visionärt och alldeles, alldeles vardagligt.

Det är lätt att bli entusiastisk inför alla möjligheter som skulle kunna förverkligas med hjälp av bioteknik! Forskningen, som ibland tycks tangera science fiction, skapar entusiasm inför framtiden – vilket inte minst märks på denna blogg. Vi på Bioteria är övertygade om att det är genom innovationer och teknikutveckling som visionen om ett hållbart samhälle kommer att kunna realiseras. Vi behöver vara visionära. Ett starkt och övertygande skäl till vår framtids- och teknikoptimism är att vår egen bioteknik fungerar, gör skillnad och har tagit plats i vardagen. 

Vi behöver samtidigt vara realister. Det absolut viktigaste – för framsteg, den gröna omställningen, Biorevolutionen eller den stora transformationen – är att goda idéer verkligen tar steget in i vardagslivet. Och detta kräver framför allt att innovationer och ny miljöteknik når ut i samhället, upphandlas och används. På många platser i landet är en biokonvertering redan genomförd – eller på väg att genomföras. I både stor och liten skala.

Vi erbjuder praktisk tillämpning och konkret problemlösning

Den smarta, hållbara staden kan inte byggas utan hänsyn till oundvikliga problem med sopor, avloppsvatten, avfall – och fett! Bioteknik kan inte bara inriktas mot att skapa nya, gröna världar, utan måste byggas in i samhället från grunden och lösa de konkreta problem som annars kommer överväldiga snabbt växande framtidsstäder.

Vi låter bakterier bryta ner fett och organiskt avfall med naturens egna metoder – men vi tar kontroll över den biologiska processen genom att bestämma vilka bakterier som gör det. Vi använder bakterier som effektivt tar bort lukt. Problem med dålig lukt försvinner, eftersom nedbrytningen sker med hjälp av mikroorganismer som inte avger svavelväte eller organiska syror som restprodukt från sin ämnesomsättning.

Läs mer om våra biosystem och våra biotekniska applikationer!

Snabbkurs, del 1

Snabbkurs, del 2

En  biokonvertering – stor eller liten –  besparar fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren en mängd problem och leder till minskade kostnader. Men fördelarna är fler och större än så. Fettproblemet har förmågan att sprida sig över stora områden. På samma sätt har även fördelarna från varje biokonvertering denna förmåga. Biokonvertering innebär stora miljövinster – och stora ekonomiska vinster för samhället som helhet.

Läs om en kommun som valt att ta kontroll över fettet!

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03