GOR Biosystem - Bäst bakterier för biologisk rening

Bäst bakterier för biologisk rening i fettavskiljare

Biologisk rening (bioaugmentering) i fettavskiljare går ut på att forma och förstärka det befintliga mikrobiella ekosystemet så att det arbetar bättre. Målet är att skapa en frisk och effektiv biomassa som bryter ner fett och organiska ämnen utan dålig lukt som biprodukt.

Bioaugmenteringens verktygslåda

Det är inte alltid de bästa mikroorganismerna som etablerat sig i en ekologisk nisch (som en fettavskiljare!). Om slumpen får råda kan resultatet bli både ineffektivt och illaluktande. Man kan då välja att tillsätta särskilt utvalda bakterier (i vissa fall även andra mikroorganismer) för att få igång nedbrytningen och eliminera lukt. Metoden används i såväl reningsverkens bassänger som för att bryta ner kemiska föroreningar i bl a mark och grundvatten.

I alla biologiska system gäller dock samma regler: De levande organismer som tillsätts måste ha förutsättningar att överleva och etablera sig. De ideala kandidaterna har därför isolerats från liknande miljöer. De måste även ha tillgång till samtliga ämnen nödvändiga för sin ämnesomsättning – annars måste även dessa tillsättas.

En bakterie med många talanger

Bakterier som doseras i fettavskiljare måste ha flera specifika egenskaper. De måste framför allt snabbt och effektivt bryta ner fett – bättre än de mikroorganismer som naturligt redan finns där. Deras ämnesomsättning måste kunna fungera i varierande pH-värde, varierande temperaturer och i kontakt med alla tänkbara ämnen som kan finnas i avloppsvattnet. De får givetvis inte heller innebära någon hälsofara för människor.

Släktet Bacillus har åtskilliga medlemmar med de eftersökta egenskaperna. De är tåliga, motståndskraftiga och flexibla. De producerar stora mängder enzymer och är väl kartlagda. Men därutöver har de en, i detta sammanhang, helt utslagsgivande egenskap: de är syretåliga. De är aeroba. Syre dödar deras luktproducerande konkurrenter – men inte dem. Genom att göra miljön i fettavskiljaren syrerik skapas förutsättningar för ett välfungerande ekosystem. Samtidigt blir miljön ogästvänlig för oönskade bakterier.

Team work!

Bäst resultat uppnås genom en blandning av flera olika organismer som kan samarbeta i ekologiska nätverk. Olika bakterier specialiserar sig på olika substrat och har förmågan att sönderdela dem i enklare beståndsdelar. Mikrobiella ekosystem kan därmed bryta ner substanser i flera steg genom att tillgängliggöra nedbrytningsprodukterna för varandra. Större mångfald ger ekosystemet tillgång till fler möjliga metaboliska vägar. Det uppstår ett “mikrobiellt konsortium” som skapar en synergisk effekt.

Resultatet är slående och väl belagt i flera vetenskapliga studier: fettkakan reduceras kraftigt och de förlopp som skapar illaluktande ämnen klingar av.

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03