GOR Biosystem - Bäst bakterier för biologisk rening

Bäst bakterier för biologisk rening i fettavskiljare

Biologisk rening (bioaugmentering) i fettavskiljare går ut på att forma och förstärka det befintliga mikrobiella ekosystemet så att det arbetar bättre. Målet är att skapa en frisk och effektiv biomassa som bryter ner fett och organiska ämnen utan dålig lukt som biprodukt.

Bioaugmenteringens verktygslåda

Det är inte alltid de bästa mikroorganismerna som etablerat sig i en ekologisk nisch (som en fettavskiljare!). Om slumpen får råda kan resultatet bli både ineffektivt och illaluktande. Man kan då välja att tillsätta särskilt utvalda bakterier (i vissa fall även andra mikroorganismer) för att få igång nedbrytningen och eliminera lukt. Metoden används i såväl reningsverkens bassänger som för att bryta ner kemiska föroreningar i bl a mark och grundvatten.

I alla biologiska system gäller dock samma regler: De levande organismer som tillsätts måste ha förutsättningar att överleva och etablera sig. De ideala kandidaterna har därför isolerats från liknande miljöer. De måste även ha tillgång till samtliga ämnen nödvändiga för sin ämnesomsättning – annars måste även dessa tillsättas.

En bakterie med många talanger

Bakterier som doseras i fettavskiljare måste ha flera specifika egenskaper. De måste framför allt snabbt och effektivt bryta ner fett – bättre än de mikroorganismer som naturligt redan finns där. Deras ämnesomsättning måste kunna fungera i varierande pH-värde, varierande temperaturer och i kontakt med alla tänkbara ämnen som kan finnas i avloppsvattnet. De får givetvis inte heller innebära någon hälsofara för människor.

Släktet Bacillus har åtskilliga medlemmar med de eftersökta egenskaperna. De är tåliga, motståndskraftiga och flexibla. De producerar stora mängder enzymer och är väl kartlagda. Men därutöver har de en, i detta sammanhang, helt utslagsgivande egenskap: de är syretåliga. De är aeroba. Syre dödar deras luktproducerande konkurrenter – men inte dem. Genom att göra miljön i fettavskiljaren syrerik skapas förutsättningar för ett välfungerande ekosystem. Samtidigt blir miljön ogästvänlig för oönskade bakterier.

Team work!

Bäst resultat uppnås genom en blandning av flera olika organismer som kan samarbeta i ekologiska nätverk. Olika bakterier specialiserar sig på olika substrat och har förmågan att sönderdela dem i enklare beståndsdelar. Mikrobiella ekosystem kan därmed bryta ner substanser i flera steg genom att tillgängliggöra nedbrytningsprodukterna för varandra. Större mångfald ger ekosystemet tillgång till fler möjliga metaboliska vägar. Det uppstår ett ”mikrobiellt konsortium” som skapar en synergisk effekt.

Resultatet är slående och väl belagt i flera vetenskapliga studier: fettkakan reduceras kraftigt och de förlopp som skapar illaluktande ämnen klingar av.

En guide av Bioteria  Bioteknik i fettavskiljare    - en vetenskapligt grundad metod Ladda ner