Avloppssystemet fylls av fett – och små räddande robotar!

Det absolut mest effektiva sättet att förhindra uppkomsten av fettproppar, översvämningar och rörhaverier är givetvis att fånga upp fettet innan det når avloppssystemet. 

Lösningen kan verka självklar och problemet därför ganska enkelt att bemästra. Tyvärr har det visat sig vara tvärtom. Allt fler VA-huvudmän tvingas nu utgå från fullbordat faktum: Avloppsledningarna är fulla med fett – hur ska vi förhindra de värsta konsekvenserna? Därför växer nu en ny marknad fram – för avloppsrobotar. Inom en snar framtid kan en armé av olika små robotar patrullera ledningsnäten för att upptäcka och åtgärda de allt större fettproblemen, innan allmänheten drabbas.

Symptomen uppstår när det egentligen redan gått för långt!

I takt med att avloppssystemen under världens stora städer åldras blir de också alltmer underdimensionerade i förhållande till sin växande befolkning. Samtidigt ökar stadigt mängden fett som strömmar ner i dem. Problemen i Sverige är jämförelsevis hanterbara, eftersom de absolut allra flesta verksamheter som behöver fettavskiljare också installerar sådana. Värre är det utomlands!

Alla som arbetar med någon del av vattnets infrastruktur; med avloppsledningar, pumpstationer eller reningsverk, är mycket väl medvetna om vad fettet ställer till med. Akututryckningarna avlöser varandra. Olägenheterna blir allt fler och mer påtagliga. Kostnaderna skenar. Vissa platser är mer drabbade än andra; Storbritannien, till exempel, tycks helt ha förlorat kontrollen över fettet.

I regionen East Anglia var man för första gången år 2016 tvungen att skicka efter en fjärrstyrd, högtrycksspolande robot från Holland. Den ägnade dagar åt att bryta ner och avlägsna en envis fettpropp med hjälp av starka vattenstrålar. VA-huvudmannen, Anglia Water, hade fått kapitulera inför det faktum att man inte längre rådde på fettet med sin egen utrustning. Den holländska anti-fettproppsroboten var bara början på en våg av teknikutveckling. Här fanns ett klart definierat behov och en ny marknad! Den kommer snart få sällskap i avloppssystemet.

Högteknologiska robotar övervakar och analyserar

SewerBat övervakar avloppsystemet genom att använda ljudsignaler som ger operatören en bild av rörens status, vattennivåer och eventuella igensättningar. I Barcelona pågår försök, inom det EU-finansierade SIAR-projektet, med att utveckla en självständig robot som inspekterar ledningarna med minimal mänsklig övervakning. Denna robot skapar en 3D-bild av omgivningarna som automatiskt kan analyseras. På samma sätt skapar amerikanska Redzone Robotics möjligheten att kontinuerligt övervaka avloppssystemet och därmed att koncentrera resurserna dit de verkligen behövs.

 Andra smarta lösningar, som inkluderar AI och Machine Learning, utvecklas av Pipe Sleuth och Sewer AI.

Samtidigt pågår kampanjer för att förmå folk att inte hälla fett i avloppet: Bin it – don’t block it (London) eller Trash it, don’t flush it (New York). Medvetenhet är det enda som skyddar avloppssystemet mot hushållens fett och skräp. Men för restauranger och andra verksamheter är fettavskiljare nödvändiga – och fortfarande den absolut bästa och billigaste lösningen på fettproblemet.

Läs mer om fettavskiljare i vår guide! 

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03