Betäckning till Bioterias fettavskiljare

Allt du behöver veta om fettavskiljare

Fettavskiljare skyddar ledningsnätet från fett och håller det fritt från ständiga stopp och översvämningar. Effektiva fettavskiljare är därför den första och absolut viktigaste försvarslinjen mot en rad miljö- och samhällsproblem.

Fettavskiljare har en betydande roll för att minska belastningen på ledningsnätet och ansvaret fördelas mellan flera olika aktörer. Trots detta – eller kanske på grund av detta – finns många fallgropar längst vägen. En mängd fettavskiljare som grävs ner i marken får aldrig en chans att fungera. Problemen som uppstår blir ofta en dyr affär för alla inblandade – från privata fastighetsägare och verksamhetsutövare till kommunens skattebetalare.

Vi på Bioteria har stor kunskap om fettproblem och lång erfarenhet av fettavskiljare. Vi konstruerar, installerar och utför årligen hundratals kontrollbesiktningar, inspektioner och inventeringar. Vi finns närvarande genom hela värdekedjan och bistår gärna med vår kunskap – från projekteringsstadiet till drift och underhåll av redan installerade anläggningar. 

Nu har vi samlat den viktigaste kunskapen om fettavskiljare i en liten guide; allt du behöver veta om fettavskiljare. Förhoppningsvis kan guiden hjälpa dig oavsett om du är vvs-konsult, projektör, installatör eller beställare.

Vill du lära dig mer om fettavskiljare? Ladda ner guiden här.

Guide  Allt du behöver veta om fettavskiljning Ladda ner