Pumpa-bakterier kan ge upphov till miljövänliga växtskyddsmedel

Bakteriesamhällen försvarar pumpor och människor mot sjukdomsframkallande mikroorganismer!

Efter en lång period av dåligt väder i Styria, Österrike, drabbades regionens försvagade pumpaplantor av ett svårartat svampangrepp. Men vissa av plantorna var motståndskraftiga och förblev friska. Snart hade forskare från Graz University of Technology, konstaterat att de överlevande plantorna härbärgerade ett unikt mikrobiellt ekosystem som skyddade dem.

Fortsatt forskning avslöjade att pumpa-bakterierna producerar flyktiga ämnen med förmågan att kraftfullt hämma tillväxten hos sjukdomsframkallande mikroorganismer – både sådana som angriper växer och människor. Nu arbetar man vidare för att de nyupptäckta substanserna ska kunna användas i industriell skala för giftfri desinfektion.

Ett föreslaget användningsområde väcker redan stor entusiasm: pumpa-bakteriernas skyddsmedel skulle kunna desinfektera kläckningsägg, och därmed ersätta den giftiga kemikalien formaldehyd som använts för ändamålet sedan 1908.

Samarbete med bakterier ger extra förmågor

En mycket stor mängd mikroorganismer lever i och på den friska människokroppen. Främmande, ytterst små celler, som till antalet är åtminstone tio gånger fler än cellerna i vår egen kropp. Det är dock helt normalt att de finns där. Det är till och med livsnödvändigt. De försvarar vår kropp/sitt territorium mot andra, invaderande mikroorganismer och samarbetar dessutom med kroppens övriga system – i synnerhet med immunförsvaret. Mikroskopiska allierade omger oss – och pumporna – med en skyddande bio-sköld!

Att samarbeta med mikroorganismer brukar vara det smartaste andra livsformer kan göra. Och när vi väl identifierat mikroorganismernas metoder kan vi använda dem själva – för vårt eget bästa och för miljön. 

Guide  Varför är fett ett samhällsproblem? Ladda ner