Om mikroorganismers byggnadsverk i vatten

Dykare utanför den grekiska ön Zakynthos förundrades när de plötsligt upptäckte lämningarna efter vad som verkade vara en förlorad civilisation. Runda fundament till söndervittrade pelare, kolonner, omsorgsfullt stenlagda golv. En sjunken stad!

Tillkallade undervattensarkeologer iaktog de märkliga formationerna med stigande misstänksamhet: var fanns kärlen, mynten, statyerna? Var fanns det historiska samhällets vardagsföremål? Ingenstans, skulle det visa sig. Den förlorade staden har uppstått genom geokemiska reaktioner och mikroorganismers verksamhet – och antas ha stått mer eller mindre klar för 5 miljoner år sedan.

Drivkraften: metangas som bubblat upp genom jordskorpan och försörjt ett ekosystem av mikroorganismer. Deras ämnesomsättning har sedan förändrat det omgivande sedimentets kemi, vilket fått mineraler att falla ut och skapa geologiska strukturer.

Om mikroorganismers förstörelseverk i rörledningar

Mikroorganismers oförtröttliga byggnadsarbete skapar dessvärre även cementliknande strukturer på insidan av avloppsrör. Dessa dolda formationer saknar sannolikt allt skönhetsvärde och resultatet kan endast upplevas i form av stopp i avloppet. Men liksom mikroorganismerna på havsbottnen utanför Grekland så påverkar mikroorganismerna i avloppsrören sin omgivning – genom att kemiskt förändra den.

Den kemiska mekanism som leder till uppkomsten av hårda avlagringar beskrevs vetenskapligt 2011 – fett i avloppsvatten reagerar med kalcium och bildar ett slags tvål – men mikroorganismers biologiska aktivitet är en nyckelfaktor. Svavelväte-producerande mikroorganismer bryter ner fett och fettrikt avfall, svavelvätet reagerar vidare till svavelsyra som försurar vattnet, korroderar rören och frisätter kalcium. De fettrika avlagringarna koloniseras av mikroorganismer – i en ond cirkel.

Redan de gamla romarna kunde rapportera problematiska fenomen i sina vattenledningar, kring år 70 e.Kr. I The Aqueducts of Rome, beskriver Sextus Julius Frontinus, ansvarig för Roms vattenförsörjning, hur rörledningar blir allt trängre och/eller vittrar sönder:

“Defects are either of the sort that can be remedied without stopping the flow of the water, or such as cannot be made without diverting the flow, as, for example, those which have to be made in the channel itself.  These latter become necessary from two causes: either the accumulation of deposit, which sometimes hardens into a crust, contracts the channel of the water; or else the concrete lining is damaged, causing leaks, whereby the sides of the conduits and the substructures are necessarily injured.” 

Nu vet vi varför. Kemi och mikrobiologi i samverkan! Detta skapar både avloppsproblem och geologiska formationer på havsbotten.

Men fettet i avloppsledningarna kan vi faktiskt göra något åt.

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03