Miljoner år av problemlösning

Jorden har tillhört mikroorganismerna sedan de dök upp för kanske fyra miljarder år sedan – och den tillhörde dem ensamma under större delen av denna tid. Långt innan flercelliga organismerna började utvecklas. Deras försprång är ointagligt. Deras anpassningsförmåga är oöverträffad. Mikroorganismer – bakterier, arkéer och eukaryoter – är Livet i sin enklaste, men absolut mest variationsrika form.

Det encelliga livet har redan mött och övervunnit alla problem livsformer kan ställas inför. Därför tycks de också finnas överallt, även i de mest extrema miljöer. Eftersom de kan utvinna energi och skapa biomassa ur det vi skulle uppleva som ”intet” lägger de fundamentet för allt annat liv.

Framgångsrika symbioser finns överallt i naturen!

Bakterier är små perfekta enheter av effektivitet och precision. Det bästa någon högre livsform kan göra tycks vara att leva i någon form av symbios med dem och dra nytta av deras lösningar. Vi kan överallt i naturen se exempel på dessa samarbeten mellan bakterier och djur, växter eller insekter. Livet, för de flercelliga, vore omöjligt utan dem. Idisslande djur har till exempel gjort sig fullständigt beroende genom att överlåta åt mikroorganismerna i våmmen att producera de enzym som bryter ner cellulosa i gräs.

Ur ett evolutionärt perspektiv, som sträcker sig så långt bak i tiden som till en gemensam förfader för alla ryggradsdjur, kan tillgången till ett artfrämmande extraorgan i magen ha inneburit en avgörande fördel. Den som har tillgång ett inre ekosystem av mikroorganismer har även tillgång till de enzymer och metaboliter som det producerar. Detta ”xeno-organ” kan därmed göra mer näring tillgänglig i ur födan – genom att producera mängder av matspjälkningsenzymer som värddjuret inte tillverkar själv.

Symbiosen med en bakterieflora har bidragit på ett avgörande sätt till ryggradsdjurens framgång genom att frigöra betydligt mer energi ur samma mängd mat.

Mikroorganismer och människor har utvecklats tillsammans

Lever då även vi i symbios med mikroorganismer? Ja, absolut! År 2012 offentliggjordes den växande databas som härstammar från The Human Microbiome Project: en stor kartläggning av de (framför allt) bakterier som normalt lever i och på vår kropp. De har visat sig vara fullständigt nödvändiga för vår hälsa och för den normala funktionen hos vår kropps olika system. Den största kolonin lever i tjocktarmen.

Den mänskliga symbiosen med gynnsamma bakterier är uråldrig, och vi har utvecklats tillsammans med dem till en allt större anpassning till varandra – en samevolution.

Men till skillnad från alla andra flercelliga organismer kan vi människor gå ett steg längre: vi kan medvetet ta hjälp av mikroorganismer. Det är det som är bioteknik!

Det bästa vi kan göra för att lösa våra problem tycks nämligen också vara att använda oss av mikroorganismernas exceptionella förmågor. 

Guide  Varför är fett ett samhällsproblem? Ladda ner