Miljoner år av problemlösning

Jorden har tillhört mikroorganismerna sedan de dök upp för kanske fyra miljarder år sedan – och den tillhörde dem ensamma under större delen av denna tid. Långt innan flercelliga organismerna började utvecklas. Deras försprång är ointagligt. Deras anpassningsförmåga är oöverträffad. Mikroorganismer – bakterier, arkéer och eukaryoter – är Livet i sin enklaste, men absolut mest variationsrika form.

Det encelliga livet har redan mött och övervunnit alla problem livsformer kan ställas inför. Därför tycks de också finnas överallt, även i de mest extrema miljöer. Eftersom de kan utvinna energi och skapa biomassa ur det vi skulle uppleva som ”intet” lägger de fundamentet för allt annat liv.

Framgångsrika symbioser finns överallt i naturen!

Bakterier är små perfekta enheter av effektivitet och precision. Det bästa någon högre livsform kan göra tycks vara att leva i någon form av symbios med dem och dra nytta av deras lösningar. Vi kan överallt i naturen se exempel på dessa samarbeten mellan bakterier och djur, växter eller insekter. Livet, för de flercelliga, vore omöjligt utan dem. Idisslande djur har till exempel gjort sig fullständigt beroende genom att överlåta åt mikroorganismerna i våmmen att producera de enzym som bryter ner cellulosa i gräs.

Ur ett evolutionärt perspektiv, som sträcker sig så långt bak i tiden som till en gemensam förfader för alla ryggradsdjur, kan tillgången till ett artfrämmande extraorgan i magen ha inneburit en avgörande fördel. Den som har tillgång ett inre ekosystem av mikroorganismer har även tillgång till de enzymer och metaboliter som det producerar. Detta ”xeno-organ” kan därmed göra mer näring tillgänglig i ur födan – genom att producera mängder av matspjälkningsenzymer som värddjuret inte tillverkar själv.

Symbiosen med en bakterieflora har bidragit på ett avgörande sätt till ryggradsdjurens framgång genom att frigöra betydligt mer energi ur samma mängd mat.

Mikroorganismer och människor har utvecklats tillsammans

Lever då även vi i symbios med mikroorganismer? Ja, absolut! År 2012 offentliggjordes den växande databas som härstammar från The Human Microbiome Project: en stor kartläggning av de (framför allt) bakterier som normalt lever i och på vår kropp. De har visat sig vara fullständigt nödvändiga för vår hälsa och för den normala funktionen hos vår kropps olika system. Den största kolonin lever i tjocktarmen.

Den mänskliga symbiosen med gynnsamma bakterier är uråldrig, och vi har utvecklats tillsammans med dem till en allt större anpassning till varandra – en samevolution.

Men till skillnad från alla andra flercelliga organismer kan vi människor gå ett steg längre: vi kan medvetet ta hjälp av mikroorganismer. Det är det som är bioteknik!

Det bästa vi kan göra för att lösa våra problem tycks nämligen också vara att använda oss av mikroorganismernas exceptionella förmågor. 

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03