Droppe i vatten

Mikroorganismer från urtiden renar 90 miljoner liter förorenat vatten i bergrum under Stockholm

För första gången i Sverige kommer mikroorganismer att användas för sanering i mycket stor skala, när två bergrum ska omvandlas till parkeringsgarage med plats för 1 600 bilar. Bergrummen, som ligger under Hjorthagsparken, har tidigare används för att lagra nafta. Nu, när en parkering ska rymmas på platsen och bostäder byggas i Norra Djurgårdsstaden, behöver alla rester av naftan tvättas bort.

Den biologiska delen av reningsprocessen kommer att utföras av arkéer – mikroorganismerna som utgör Den Tredje Domänen. 

När Gasverket stängde år 2010 fylldes bergrummen med vatten. Nu behöver naftan avlägsnas från vattnet. Det kommer därför att pumpas upp och renas i en bubbelkammare. Arkéerna bryter ner naftan.  Efter ett års försök på platsen har man kunnat konstatera att de har förmågan att utplåna alla spår av det cancerframkallande ämnet.

Garaget väntas stå klart i slutet av år 2022.

Mikroorganismer äter ”allt” med god aptit

Att använda encelliga organismer, som bakterier och arkéer, är en både billig och effektiv metod att rena vatten. Mikroorganismer är ofta högt specialiserade nedbrytare som rår på allt från organiska ämnen (som fett) till miljöfarliga och svårnedbrytbara kemikalier.

Bakterier och arkéer är inte släkt – fast de liknar varandra till det yttre – men de delar en lång utvecklingshistoria på jorden, och har utvecklat enzymer som gör det möjligt att använda praktiskt taget allt i sin ämnesomsättning. De överlever på platser där varken ljus, syre eller ens organiska föreningar finns tillgängliga.

Biologisk rening med luftbubblor används även i Bioterias reningsverk, för att rena avloppsvatten.

Läs gärna mer om mikroorganismer i reningsverk för enskilda avlopp.

Guide  Utdömt reningsverk blir  miljövänligt och kostnadseffektivt  Ladda ner