Luft och elektricitet från solen blir till mat för människor och djur

Solar Foods, ett finländskt företag, producerar protein ur ”ingenting” – utan att använda sig av någonting från vare sig djurriket eller växtriket. Utan att uppta någon odlingsbar mark. Oberoende av klimat och väder. En obegränsad resurs, driven av solen. Hur är detta ens möjligt?

Svaret är: genom att använda mikroorganismer.

Dessa snabbväxande, effektiva, encelliga miniatyrfabriker är den kraft mänskligheten just nu så desperat behöver som mellanhand mellan 100-procentigt förnybar energi (solenergi, vindkraft) och tillverkning av biomolekyler – som högvärdigt protein, bränsle och olika slags biopolymerer.

Tekniken, tänker man sig, ska kunna användas för att producera mat under rymdfärder till Mars – men det är även uppenbart att den i första hand skulle kunna lösa de enorma problem som uppstått på vår egen planet.

“Den metod Solar Foods använder för att producera protein uppkom ur önskan att producera mat på ett miljövänligt sätt, utan att använda odlingsmark. Konceptet är oberoende av jordbruk, väder och klimat; tvärtom, det gör det möjligt att producera mat till låg kostnad med solenergi överallt, oavsett om det sker i rymden eller öknen”, säger Pasi Vainikka, CEO, Solar Foods.

Det är minst sagt revolutionerande.

Odling sker i en liten bioreaktor av stål – ingen mark behövs

”Det låter som science fiction”, skriver The Guardians krönikör George Monbiot – i en lång, förbluffad och entusiastisk text – ”men det närmar sig redan kommersialisering”.

Enligt forskning (publicerad i Science) skulle en övergång från animaliska produkter till växtbaserade reducera världens behov av odlingsmark med 76 procent. Samtidigt skulle detta ge ökad möjlighet att försörja världens växande befolkning med mat. 

”Men”, fortsätter Monbiot, ”skulle vi kunna gå vidare, bortom även en växtbaserad diet? Skulle vi kunna gå bortom själva jordbruket? Om vi istället för att producera mat från jorden, kunde producera den ur luften? Om vi, i stället för att basera vår näring på fotosyntesen, istället skulle använda elektricitet för att driva en process som omvandlar solljus till mat tio gånger mer effektivt?”  

Genom att odla väte-oxiderande bakterier i bioreaktor-tankar kan Solar Foods framställa en substans som består av 50-60 procent protein, resten kolhydrater och fett.

Ingredienser: koldioxid från luften, kväve, vissa spårelement (såsom kalcium, natrium, kalium och zink) – och en liten mängd vatten.

Metod: solenergi elektrolyserar vatten till vätgas, vätgasen konsumeras av bakterier som omvandlar vätgasen till vatten igen. Bakterierna sätter samman biomolekyler som blir till protein, kolhydrater och fett.

Lösningen på vår tids problem finns i mikroorganismernas värld

Processen kräver så litet utrymme att allt protein som nu konsumeras i världen skulle kunna framställas på en yta stor som Ohio. Företrädesvis skulle detta ske i annars ofruktbara ökenlandskap, där solljuset är starkt och oupphörligt.

Problemen detta skulle lösa, på global nivå, är närmast oöverblickbara: matbristen, den industriella djuruppfödningen, skövlandet av skog för åkermark, utrotningen av insekter och djur, resursbristen och vattenförbrukningen.

Föråldrad teknik och destruktiva drivkrafter har fört världen till katastrofens brant. Men ny teknik har verkligen förmågan vända utvecklingen.