bioteknik

Kemi vs bioteknik: konsten att städa med bakterier!

 – Och ja, det är effektivt. Det är till och med mer effektivt än kemi. Dessutom är det miljövänligt och ofarligt!

Först och främst – fett! Fettet måste lösas. Fett är bindemedlet i vanlig ”smuts” och får skräp, lort, damm, föroreningar, sot och allmän orenlighet att fästa vid alla ytor. Traditionellt används kemiska ämnen som lösningsmedel. De flesta av dem innebär en kraftigt negativ miljöpåverkan och de är ofta direkt giftiga för levande organismer. Bioteria använder uteslutande biologiska produkter, utvecklade i samarbete med Innu-Science – världsledande inom rengöring med miljövänlig bioteknik. Mikroorganismers enzymer spjälkar fettet genom att bryta sönder fettmolekylerna så att mikroorganismerna sedan kan äta upp dem.

Våra bioprodukter; bakteriebaserade rengöringsmedel, innehåller enzymer tillsammans med levande bakterier. De når in överallt – i sprickor och porösa material; blir kvar och fortsätter aktivt att hålla rent.

Genom att konsumera fettet och smutsen konkurrerar våra ”domesticerade” mikroorganismer ut de mikroorganismer som slumpen placerat där, och som kan vara både otrevliga och sjukdomsframkallande. Det är mer fördelaktigt att låta kända, gynnsamma bakterier etablera sig på en yta än att utplåna allt liv genom kemisk desinfektion. Bakterier, av ”kreti och pleti”-typ, återtar snabbt den förlorade marken, i värsta fall mer motståndskraftiga än tidigare.

Kemi känner ingen skillnad på vän och fiende!

Bioteknik arbetar selektivt. Goda bakterier gör nytta och särskilt utvalda bakterier är våra verktyg. Bioteknik är samexistens med jordens mäktigaste miniatyrarméer! Med dem som allierade kommer vi kunna arbeta effektivt för en bättre miljö – och i förlängningen för en bättre värld. Det är vi helt övertygade om! Mikroorganismernas imponerande och ibland oväntade förmågor kommer att förbättra våra liv på fler och fler områden. – Se bara! Nu kan de till och med laga betong! (Byggnadsarbetaren, 9/9-2015).

Bioterias bioprodukter löser fett, konsumerar fett, tar bort lukt och bryter ner organiskt material med hjälp av olika bakterier som särskilt valts ut för sin specifika uppgift.

Därmed är det plötligt möjligt att rengöra golvbrunnar, ventilationssystem, avloppssystem, septiktankar och soprum helt utan starka kemikalier!