Hus av nya material växer fram genom ”naturlig” bioteknik

Hus av svampmycel och pärlemor – på månen och långt bortom den!

År 2014 byggdes ett 13 meter högt torn av byggmaterial framställt av svampmycel: The Hy-Fi installation i New York. Med detta byggprojekt kunde man visa att nya, hållbara material kan skapas av levande organismer. Svampmycel anses vara ett framtidsmaterial med exceptionell potential. Men NASA – som vill bygga på andra planeter – föreställer sig en vidareutveckling. The myco-architecture project försöker finna en lösning där byggmaterialet fortsätter att vara delvis levande, så att det kan växa och anpassa sig till omgivningen och varierande behov. 

Den mest intensiva spetsforskningen drivs otvivelaktigt av längtan bort till andra världar, även bokstavligen.

Syntetisk pärlemor, som forskare nu har lärt sig odla i provrör, skulle till exempel kunna användas till husbyggen på månen. Det behövs bara två bakteriearter, stoft från månens yta – och urin från astronauter.

Tillverkning med hjälp av bakterier kräver praktiskt taget inga resurser

Ett hållbart, miljövänligt, billigt, starkt, lätt, böjligt, biologiskt nedbrytbart material med stora skönhetsvärden – som dessutom är biologiskt kompatibelt med människokroppen. Det är vad biologen Anne S. Meyer vid University of Rochester lyckats framställa, med hjälp av bakteriearterna Sporosarcina pasteurii och Bacillus licheniformis.

Pärlemor, när det inte tillverkas av mollusker, är komplicerat att framställa. Processen kräver giftiga kemikalier, högt tryck, hög temperatur och dyr utrustning. Bakterierna tillverkar materialet praktiskt taget utan kostnad, om det bara är lagom varmt. De ingredienser som krävs: kalcium och urea; urinsyra. Detta får bakterierna att producera kristaller av kalciumkarbonat med syntetiskt pärlemor som slutresultat. Och här kommer husen på månen in: Eftersom månens stoft innehåller höga halter kalcium skulle en astronaut endast behöva ha med sig bakterier för att kunna framställa lämpligt byggmaterial.

Men det finns betydligt mer jordnära användningsområden för materialet. Eftersom det har egenskaper som gör det starkare än de flesta plaster skulle det till exempel kunna användas för att bygga lätta flygplan, fordon och båtar. Biotekniken står redo att förvandla vår vardag i grunden.

Guide  Vad innebär BioConcept City Ladda ner