Framtidens hus är fulla av liv!

Jordklotet är i sin helhet överdragen av en levande biofilm av mikroorganismer.

Och inte bara planetens yta; mattan av liv når långt ner i underjorden, den täcker havets botten och den bär upp artrika ekosystem på jordens mest avlägsna och ogästvänliga platser. De encelliga livsformerna bygger mäktiga strukturer, som är till förväxling lika sjunkna städer. Överallt arbetar de med att bryta ner och bygga upp, i årmiljon efter årmiljon, helt naturligt, spontant och utan mål.

Frågan är vad som skulle bli möjligt om man integrerade denna kraft i mänskliga städer, i stadsbyggnaden – i själva husen?

Naturens metoder och processer i kombination med högteknologi

BioConcept City är visionen av en stad där bioteknik integrerats i stadsbyggnaden. I BioConcept City utgör mikroorganismer den ”levande delen” av bio-hybrider, fullständigt nya och definitivt onaturliga symbioser designade av människor, där biologi vuxit samman med vardagliga företeelser och teknik.

När naturens metoder och processer sammanlänkas med högteknologi till något som har en specifik funktion för människan, kommer det att förändra vår syn på vad som är möjligt. Det kommer att förändra vår syn på världen, och vårt sätt att leva och bo. Denna utveckling kommer även i högsta grad att prägla framtidens smarta städer.

Över hela världen arbetar människor intensivt med att utveckla och sammanföra vitt skilda områden, som mikrobiologi, bioteknik, nanoteknik, digital teknik och design.

Ett exempel är forskningen kring hur bioteknik kan användas för att levandegöra hus – bokstavligen! – genom att på olika sätt integrera mikroorganismer i byggnadernas material eller design. The Hub for Biotechnology in the Built Environment (HBBE) i Storbritannien är ett forskningscentrum som helt ägnas åt att undersöka dessa möjligheter. – Och biologi visar sig ofta vara en överlägsen ingenjör.

Levande hus andas, gör energi av avfall och ändrar form

När mikroorganismer blir till en levande komponent i en byggnad eller en struktur får den förmågan att reagera på omgivningen, eftersom mikroorganismerna gör det. Ett välkänt exempel är bakterier som lagar betong, genom att bilda kalciumkristaller vid kontakt med vatten. Sporer blandas helt enkelt ner i cementen och väcks till liv ifall mikroskopiska sprickor uppstår i materialet.

Samma tanke ligger bakom utvecklingen av material som reagerar på vatten (eller svett) genom att ändra form. En vidareutveckling av samma mekanism skulle kunna användas för att förmå porer i byggnader att öppnas och stängas som svar på inomhusklimat och luftfuktighet.

Det EU-finansierade projektet Living Architecture syftar till att lösa en mängd problem med hjälp av olika mikrobiologiska applikationer i byggnaden. Exempelvis skulle små bioreaktorer kunna omvandla hushållsavfallet till elektricitet.

Gynnsamma bakterier konkurrerar ut dåliga

I ett intressant pilotprojekt kommer forskare från University College i London att undersöka olika sätt att bekämpa spridningen av resistenta bakterier. Exempelvis tänker man sig att ett kök skulle kunna erhålla “probiotiska” kvaliteter genom att rätt sorts bakterier uppmuntras att etablera sig på dess ytor. Därigenom skulle de konkurrera ut sjukdomsframkallande bakterier och skapa en levande barriär, en skyddande biofilm, som hindrar okända organismer att få fäste.

Detta ligger helt i linje med filosofin bakom svenska städföretaget Pure Effect, vars produkter innehåller levande mikroorganismer. Läs mer om de nyttiga bakteriernas återtåg här!

Till Pure Effect!

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03