underjordisk grotta

Den underjordiska biosfären: ett nyupptäckt ekosystem under våra fötter

Den osynliga livet finns inte bara runt omkring oss, utan även långt under oss!

Forskare vid Deep Carbon Observatory har upptäckt och kartlagt en enorm reservoar av liv i jordens inre. Under markytan – och så djupt som fem kilometer ner – finns ett myllrande, rikt och outforskat universum av mikroorganismer.

Vi visste sedan tidigare att mikroskopiska livsformer fullständigt dominerar jorden – och att endast en bråkdel av dem är upptäckta. Men efter en tio år lång studie kan de 1200 inblandade forskarna konstatera att biologins mörka materia utsträcker sig långt bortom alla föreställningar, både bildligt och bokstavligt.

Detta underjordiska ekosystem är nästan dubbelt så stort som alla jordens hav och väger dessutom flera hundra gånger mer än alla jordens människor tillsammans. “Deep life”, underjordens livsformer, är dessutom lika märkliga och avvikande som livet kan tänkas vara på en främmande planet. 

Så mycket som 70 procent av alla bakterier och arkéer kan befinna sig under markytan

Vilka förutsättningar råder då i denna exceptionella biosfär? Inget solljus, minimalt med näringsämnen och ju längre ner i jorden desto högre temperaturer och högre tryck. Dessutom helt opåverkat av människor. “Vi hittar nya former av liv hela tiden”, säger Karen Lloyd, University of Tennessee. “Så mycket liv existerar inuti jorden snarare än ovanpå den”. Hon fortsätter: “Det märkligaste för mig är att vissa organismer kan existera i årtusenden. De är metaboliskt aktiva men i ett statiskt tillstånd, med mindre energi än vi trodde var möjligt för att uppehålla liv.” 

Just detta är kanske den största skillnaden mellan livet (ovan)på jorden och livet inuti den. I den underjordiska biosfären lever mikroorganismer med helt andra tidsperspektiv. Vissa mikroorganismer kan leva i tusentals år med hjälp av de ytterst små energimängder de kan utvinna ur omgivningen. De använder inte ens denna energi för att växa eller dela sig – utan enbart för att reparera skador, så att livet nödtorftigt kan bestå. De rör sig i takt med kontinentalplattornas förflyttningar. De lever i enlighet med geologiska tidsåldrar, opåverkade av jordytans snabba skiften.

Ju längre ner man borrar, ju mer liv hittar man!

Framsteg inom främst två områden har möjliggjort forskningen om livet under marken: dels borrar, som kan tränga allt djupare ner i jordskorpan, dels allt mer avancerade mikroskop. Ett av målen under projektets gång var att finna en yttersta utpost för livets möjliga existens, men en sådan har man ännu inte funnit. Istället frågar man sig nu om jorden yta i själva verket koloniserades underifrån.

Av lätt förståeliga skäl glider även tanken in på astrobiologi: om dessa märkliga livsformer kan överleva i så fientliga miljöer, vad är då möjligt på andra planeter?

För att följa utvecklingen: Deep Carbon Laboratory finns på Twitter!

Det finns även en bok att läsa om geomikrobiologi och den underjordiska biosfären: Deep Life. The Hunt for the Hidden Biology of Earth, Mars, and Beyond.

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03