Framsteg inom främst två områden har möjliggjort forskningen om livet under marken: dels borrar, som kan tränga allt djupare ner i jordskorpan, dels allt mer avancerade mikroskop. Ett av målen under projektets gång var att finna en yttersta utpost för livets möjliga existens, men en sådan har man ännu inte funnit. Istället frågar man sig nu om jorden yta i själva verket koloniserades underifrån.

Av lätt förståeliga skäl glider även tanken in på astrobiologi: om dessa märkliga livsformer kan överleva i så fientliga miljöer, vad är då möjligt på andra planeter?

För att följa utvecklingen: Deep Carbon Laboratory finns på Twitter!

Det finns även en bok att läsa om geomikrobiologi och den underjordiska biosfären: Deep Life. The Hunt for the Hidden Biology of Earth, Mars, and Beyond.