Den osynliga världens gränslösa mångfald

Vår planet domineras helt och hållet av mycket, mycket små livsformer. Den synliga världen – växter, djur, svampar – är en försvinnande liten del av livet på jorden. Den verkliga mångfalden och artrikedomen finns utanför vårt synfält; i den osynliga värld som utgörs av mikroorganismer.

Men eftersom de är osynliga för blotta ögat – trots sitt oerhört stora antal och ständiga närvaro överallt – behöver vi verktyg för att överhuvudtaget registrera dem.

Före DNA-teknikens genombrott krävdes odling i laboratoriemiljö för att en mikroorganism skulle kunna undersökas. Nu har det visat sig att enbart ca 1 procent av de livsformer som finns närvarande i ett slumpmässigt prov (från vilken miljö som helst) kan odlas framgångsrikt. Resten, en mörk och okänd materia, förblev osynlig. Vi kunde, så att säga, bara leta under gatlyktans ljus med våra vetenskapliga verktyg. DNA-tekniken, däremot, har givit oss en stor och kraftfull strålkastare vi kan vrida åt vilket håll vi vill! Plötsligt har en outforskad kontinent blivit synlig – och med den hela den variationsrikedom och komplexitet som endast finns i mikroorganismernas värld.

Mikroorganismer är Livets – och Bioterias – fundament!

Under senare delen av 1900-talet, efter att DNA-molekylen identifierats som bärare av den genetiska informationen, skedde en snabb teknisk utveckling. Nu finns möjligheten att avläsa (sekvensera) den genetiska koden hos samtliga befintliga livsformer, utan att behöva (eller ens försöka) odla dem. Och resultatet är förbluffande.

Världen är full av okända mikroorganismer! Gåtfulla livsformer vi inte ens anade fanns där, alla miljöer på jorden. Sekvenseringstekniken i kombination med effektiva och allt snabbare datorer har skapat ett enormt informationsflöde som strömmar in från den tidigare osynliga världen.

Vi på Bioteria är övertygade om att lösningen på många av världens problem står att finna i mikroorganismernas värld. Bioteknik innebär för oss att utforska dessa närmast oändliga möjligheter.

Bioterias miljövänliga lösningar bygger på bakterier och de biokemiska verktyg de själva producerar. Med hjälp av dem bryter vi ner fett och tar bort lukt i ventilationssystem, fettavskiljare och soprum. Helt naturligt, med hjälp av levande organismers egna metoder. Från teori och vetenskap till praktisk, vardaglig tillämpning!

En guide av Bioteria  Bioteknik i fettavskiljare    - en vetenskapligt grundad metod Ladda ner