Världens fetaste avloppsystem

2013 gick ett team från National Geographic ner i avloppsystemet under London, för att visa hela världen det exceptionella fenomenet fatbergs. Bara själva ordet – sedan dess väletablerat – var nog för att motivera dem. De fick se avloppsledningar där enorma, stelnade block av fett måste grävas loss manuellt eller spolas loss med högtryck, av skyddsklädda arbetare som dignade under stanken. Denna typ av skildringar är nu vardag.

I Oxford, ca 80 km från London, får fettbergen avloppsystemet att återkommande kollapsa. “Problemet tycks förvärras”, konstaterar en talesperson för VA-huvudmannen, Thames Water. I februari tvingades man avlägsna en fettpropp stor som “två dubbeldäckade bussar”.

Få platser verkar vara så drabbade av fettproblemet som Storbritannien. Men varför kommer världens värsta skräckexempel just därifrån? – Om vi bortser från brittiska journalisters förtjusning i att skriva om det. 

Förklaringarna är flera. Dels: ett modernt växande samhälle ovanpå ett föråldrat och underdimensionerat avloppssystem, ofta från 1800-talet. Dels: en uppseendeväckande låg kunskap om fett, fetthantering och regelverk. Samt: våtservetter.

När Thames Water undersökte möjliga källor till fettutsläppen – och fann pubar, kaféer, hotell och takeaways – visade det sig att 43 procent av verksamhetsutövarna inte visste vad en fettavskiljare var. Än mindre att man var skyldig att installera en. 80 procent av de 200 besökta inrättningarna avskilde inte fettet överhuvudtaget.

I ett modernt samhälle konsumeras även stora mängder hygienartiklar av engångstyp, i synnerhet våtservetter. Och fett är en fantastiskt bindemedel. Detta gäller även i avloppen, där fettmassor byggs på kring vad som verkar vara abnorma mängder våtservetter. Tillsammans tycks detta – avloppssystemet, våtservetterna, kunskapsbristen och fettet – skapa något av en perfekt brittisk storm.

Förvåning och medlidande i Paris

Fett-rapporteringen från andra sidan Engelska Kanalen rör endast fettberg – icebergs de graisse! – i Storbritannien och präglas av storögd fascination och nedlåtande medlidande. “Det är mycket liten risk att något sådant skulle hända i Frankrike”, fastslår Le Figaro. I Frankrike finns nämligen regler, konstaterar man, och deras efterlevnad kontrolleras flera gånger per år!

Man benämner det parisiska avloppssystemet ett patrimoine – ett fädernearv. I Paris började man tänka ut avloppsstrategier redan på 1200-talet! Idag arbetar en underjordisk armé på över tusen personer där dagligen för att hålla det rent. Stadshuset i Paris har utgivit noggranna instruktioner för hur avloppsystemet får brukas – liknande dem som formuleras av VA-huvudmän (oftast kommuner) i Sverige.

Tanken på besök av nitiska representanter för den franska byråkratin kan vara nog för att upprätthålla efterlevnaden av regelverket. “Vid händelse av fettansamlingar i avloppet finns sanktioner!”, varnar den franska broschyren. Alla kostnader för provtagning och eventuell reparation åläggs den som är skyldig till föroreningen (liksom i Sverige, med stöd i Miljöbalken 2:8). Man vädjar även till miljömedvetenheten, omsorgen om samhällsekonomin och medborgarandan. Det verkar fungera.

Men bruket av våtservetter ökar även i Frankrike, vilket redan kan märkas i avloppssystemet.

Paris avloppssystem är möjliga att besöka som turist! Till och med småbarn i vagn (om man själv orkar bära ner vagnen de 42 trappstegen) och hundar (om de är kopplade!) får följa med. Än så länge finns ingen motsvarande möjlighet att besöka världens mest fettdrabbade och smutsiga avloppsystem – det under London.

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03