Snabbkurs, del 2! – Vårt största och minsta biosystem!

Ett biosystem är en teknisk applikation där levande mikroorganismer utgör den centrala beståndsdelen.

Biosystemet är en helhet som består av tre komponenter: den biologiska produkten, en struktur som för ut produkten till platsen där den ska verka samt ett styrskåp som automatiskt reglerar tidpunkter och dos.

Det finns dock många varianter! Våra vanligaste och mest installerade biosystem beskrevs i snabbkursens första del.

För avlopp, pumpkammare och pumpgropar: BCA BioSystem

Överallt där vatten blir stillastående – i synnerhet om det är fetthaltigt avloppsvatten! – så kommer det att börja lukta. Fettet kommer dessutom att kladda och täppa till. Då kan ett litet biosystem användas för att åtgärda problemen lokalt – med luftbubblor och bioprodukt.

Läs mer om produkten!

Visa mig BCA BioSystem!

 

Bioterias reningsverk

Ett reningsverk kräver ett stort biosystem med en kraftig blåsmaskin som syresätter tanken! De största biosystem vi installerar, installerar vi i våra egna reningsverk. Där renar biosystemet avloppsvattnet genom luftning och aktivt slam, på samma sätt som i de stora kommunala reningsverken. Bioteria boostar dock det biologiska reningssteget genom att tillsätta våra egna, riktigt effektiva mikroorganismer, som förstärker det aktiva slammet och specifikt bryter ner fett och organiskt material.

Läs mer!

Ladda ner vår guide!

Guide  Utdömt reningsverk blir  miljövänligt och kostnadseffektivt  Ladda ner