Med luft som vapen!

Vanliga luftbubblor är ett effektivt och selektivt vapen mot oönskade mikroorganismer!

Varför? Därför att luften innehåller syre – en gas som är giftig för många mikroorganismer. I synnerhet de som producerar illaluktande ämnen.

En viktig del av Bioterias vapenarsenal mot illaluktande bakterier är därför luftbubblor! En av komponenterna i vårt biosystem för fettavskiljare – GOR BioSystem – utgörs av luftplattor som placeras på botten av tanken. Luften får med jämna mellanrum bubbla genom avloppsvattnet för att syresätta det.

För många mikroorganismer innebär jordens syrerika atmosfär att de lever i en fientlig omvärld. Vissa av dem kan endast överleva där syre saknas – i anaeroba miljöer. Vårt tarmsystem är en sådan miljö – liksom fettavskiljare, där befintligt syre snabbt förbrukas.

Syre (O2) är både en livsförutsättning och ett stort problem.

Orsaken till båda dessa förhållanden är syrets speciella egenskaper. Syre sliter åt sig elektroner. Detta gör syret användbart  – eller helt livsnödvändigt – för en stor del av jordens livsformer.

Syret drar elektroner genom andningskedjan i varje enskild cell, och denna “ström” driver syntesen av de energirika molekyler som cellen sedan använder som bränsle. För flercelliga organismer är syrets kraft helt nödvändig. Ingenting annat ger samma energiutbyte – utan att cellens egna strukturer trasas sönder. Syret kan bemästras och kontrolleras. Processen kan inhägnas och utföras i särskilda enklaver inne i cellen. Men många mikroorganismer har aldrig lärt sig tåla syre.

Syre är alltså den mest effektiva lösningen i ett biologiskt system, men det är inte den enda möjligheten. Cellandning med hjälp av andra ämnen, som svavel, existerade långt innan syret började fylla luften. Detta är inte lika effektivt, men räcker för att försörja en encellig organism. Många mikroorganismer kan växla mellan olika lösningar.

Genom att tillföra syre upphör de processer – det vill säga de “alternativa cellandningsmetoder” – som skapar illaluktande ämnen. De mikroorganismer som kan, övergår till syreandning (som inte skapar lukt). De som endast kan använda svavel (som resulterar i illaluktande svavelväten) kommer snabbt att konkurreras ut.

Lukten bekämpas alltså helt utan användning av kemikalier – och det nya mikrobiella ekosystem som etablerar sig i den syrerika miljön bryter effektivt ner fettet till koldioxid och vatten.

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03