Med luft som vapen!

Vanliga luftbubblor är ett effektivt och selektivt vapen mot oönskade mikroorganismer!

Varför? Därför att luften innehåller syre – en gas som är giftig för många mikroorganismer. I synnerhet de som producerar illaluktande ämnen.

En viktig del av Bioterias vapenarsenal mot illaluktande bakterier är därför luftbubblor! En av komponenterna i vårt biosystem för fettavskiljare – GOR BioSystem – utgörs av luftplattor som placeras på botten av tanken. Luften får med jämna mellanrum bubbla genom avloppsvattnet för att syresätta det.

För många mikroorganismer innebär jordens syrerika atmosfär att de lever i en fientlig omvärld. Vissa av dem kan endast överleva där syre saknas – i anaeroba miljöer. Vårt tarmsystem är en sådan miljö – liksom fettavskiljare, där befintligt syre snabbt förbrukas.

Syre (O2) är både en livsförutsättning och ett stort problem.

Orsaken till båda dessa förhållanden är syrets speciella egenskaper. Syre sliter åt sig elektroner. Detta gör syret användbart  – eller helt livsnödvändigt – för en stor del av jordens livsformer.

Syret drar elektroner genom andningskedjan i varje enskild cell, och denna ”ström” driver syntesen av de energirika molekyler som cellen sedan använder som bränsle. För flercelliga organismer är syrets kraft helt nödvändig. Ingenting annat ger samma energiutbyte – utan att cellens egna strukturer trasas sönder. Syret kan bemästras och kontrolleras. Processen kan inhägnas och utföras i särskilda enklaver inne i cellen. Men många mikroorganismer har aldrig lärt sig tåla syre.

Syre är alltså den mest effektiva lösningen i ett biologiskt system, men det är inte den enda möjligheten. Cellandning med hjälp av andra ämnen, som svavel, existerade långt innan syret började fylla luften. Detta är inte lika effektivt, men räcker för att försörja en encellig organism. Många mikroorganismer kan växla mellan olika lösningar.

Genom att tillföra syre upphör de processer – det vill säga de ”alternativa cellandningsmetoder” – som skapar illaluktande ämnen. De mikroorganismer som kan, övergår till syreandning (som inte skapar lukt). De som endast kan använda svavel (som resulterar i illaluktande svavelväten) kommer snabbt att konkurreras ut.

Lukten bekämpas alltså helt utan användning av kemikalier – och det nya mikrobiella ekosystem som etablerar sig i den syrerika miljön bryter effektivt ner fettet till koldioxid och vatten.

En guide av Bioteria  Bioteknik i fettavskiljare    - en vetenskapligt grundad metod Ladda ner