slukhål

Föråldrade avloppsrör skapar slukhål

Plötsligt öppnar sig bottenlösa schakt som sväljer gator, trottoarer, bilar och i extrema fall hela hus. Det händer oväntat; på platser där det inte borde. Forskare som vanligtvis studerar naturliga slukhål konstaterar att den nya, oförutsägbara varianten nu utgör ett större problem. Ett problem som förvärras i takt med att avloppsystem över hela världen passerar sitt bäst-före-datum. 

Ett naturligt slukhål har geologiska orsaker och uppstår när vatten undergräver jorden, oftast på platser där berggrunden utgörs av kalksten. Urbana slukhål – som den spektakulära helvetesvisionen i Guatemala City – skapas enligt samma princip; men av vattenläckor ur trasiga avloppsrör. 

När marken kollapsar i stadsmiljöer beror det nämligen framför allt på krackelerande mänsklig infrastruktur; vanskötta avloppssystem med rör som brister och får jorden att spolas bort under markytan.  

Moderna städer ovan jord – museimässig infrastruktur under ytan!

I ett land som USA öppnar sig krater efter krater i städer som New York, Chicago, Detroit och Seattle.

Mellan december och april i år rapporterades 39 slukhål orsakade av haverier i överbelastade ledningar för avloppsvatten. Enligt American Water Works Association är amerikanska avloppsledningar sällan yngre än 50 år, och en stor del av dem installerades i början av 1900-talet. I Washington D.C används fortfarande rörledningar som grävdes ner vid tiden för det amerikanska inbördeskriget.

De kroniskt underfinansierade avloppsystemen har nu börjat orsaka skador för enorma summor. Dessvärre är kostnaderna för en grundlig restaurering och kontinuerligt underhåll ännu större, närmast oöverstigliga, för många VA-huvudmän. 

Dessutom; eftersom de processer som pågår i rör under marken är osynliga i vardagslivet, är incitamenten för att ingripa i tid relativt svaga. Alltså väntar man. 

Välfungerande avloppssystem – en värdefull resurs att skydda och bevara

Hur ser det då ut i Sverige? Den naturliga slukhåls-varianten uppstår knappast alls, på grund av vår stabila berggrund. Däremot kan läckande avloppsledningar urholka marken även här. Lyckligtvis är även detta sällsynt – men det förekommer! Våra avloppsystem är för det mesta inte vanvårdade, men ofta underdimensionerade och mer eller mindre åldersstigna. 

För en svensk kommun är de underjordiska rörsystemen en betydande investering som kostar allt mer att underhålla. En av de största orsakerna till problem, stopp och haverier är fett i avloppsvattnet. Fett sliter på hela den infrastruktur som omger samhällets vattenförsörjning och minskar kraftigt livslängden på samtliga ingående delar.

Biokonvertera!

En kommun som beslutar sig för att ta kontroll över fettet skyddar både samhället och miljön från fettet och fettets skadliga biverkningar. 

Effektiva fettavskiljare reducerar mängden fett som riskerar att komma ut i avloppssystemet. Bioteknik i fettavskiljare minskar tömningsbehovet. 

Därmed minskar även antalet tunga transporter, och med dem koldioxidutsläppen. När bioteknik ersätter kemi minskar även miljöbelastningen från den stora mängd kemiska rengöringsmedel som nu spolas ut i avloppet.

Läs mer om Biokonvertering här!

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03